Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

18. 01. 2024

Novela zákoníku práce: Změny v elektronickém doručování pracovněprávní dokumentace

Již 1. října minulého roku nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která přinesla mnoho významných změn v pravidlech pracovněprávních vztahů. Stručné shrnutí novelizovaných oblastí, jako je například rozšíření informační povinnosti vůči zaměstnancům nebo nová práva pečujících zaměstnanců, můžete najít v naší dvoudílné sérii článků zde a zde. Nad rámec povinné transpozice dvou směrnic Evropské unie se rovněž …

Číst více
11. 01. 2024

Novela zákoníku práce: Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Novela zákoníku práce, kterou jsme Vám představili ve dvoudílném stručném přehledu všech novelizovaných oblastí (jako je úprava práce na dálku, povinné informování zaměstnanců, nová práva pečujících zaměstnanců a další, který můžete nalézt na odkazech zde a zde), přináší mnoho významných změn dotýkajících se fungování pracovněprávních vztahů. Připravili jsme si pro Vás proto několikadílnou sérii článků s detailním zaměřením …

Číst více
05. 01. 2024

Novela zákoníku práce: Širší a upravená informační povinnost zaměstnavatele

V posledním čtvrtletí loňského roku jsme se konečně dočkali novely zákoníku práce, která k 1. 10. 2023 zavedla řadu významných změn v oblasti pracovněprávních vztahů. Nejen vzhledem k množství, ale zejména k důležitosti těchto změn jsme se rozhodli pro Vás připravit osmidílný cyklus článků, ve kterých se postupně zaměříme na jednotlivé dílčí oblasti do detailu. V prvním díle jsme se věnovali …

Číst více
22. 12. 2023

Ondřej Růžička – nový advokát PEYTON legal

Ondřej Růžička navázal spolupráci s naší advokátní kanceláří v roce 2023. Je advokátem zaměřujícím se na právo nemovitostí, insolvenční právo, stejně jako na právo obchodní a civilní s důrazem na smluvní agendu. Své dosavadní zkušenosti Ondřej získal v rámci několikaleté praxe ve významných českých i zahraničních advokátních kancelářích, během níž poskytoval komplexní právní služby českým i zahraničním klientům zejména …

Číst více