Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

25. 01. 2021

Společnost s ručením omezeným ve světle novely zákona o obchodních korporacích

V loňském roce publikovala naše kancelář sérii příspěvků zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Převážná část novely je již několik dní účinná a od 1. 1. 2021 započala běžet roční lhůta pro implementaci nových pravidel do zakladatelských právních jednání společností. …

Číst více
21. 01. 2021

Úspěšná akvizice společnosti DRUID CZ s.r.o.

PEYTON legal zastupovala skupinu Vendeavour, a.s. při úspěšné akvizici společnosti DRUID CZ s.r.o., která je významným výrobcem a distributorem kvalitních potravin a produktů zdravé výživy. Do jejího portfolia patří i unikátní válcované těstoviny známé pod značkou Babiččiny nudle či Babiččiny těstoviny. Naše kancelář poskytovala kupujícímu kompletní právní servis zahrnující transakční poradenství, návrh a vyjednání smluvní …

Číst více
14. 01. 2021

Nový program podpory podnikatelů – COVID – Gastro

Situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 se s příchodem nové roku nezlepšila. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo nový program COVID – Gastro kompenzující vybrané podnikatele, kteří byli povinni na základě platných opatření Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví svoje provozovny uzavřít či jinak omezit své podnikání. Obecně Nový program COVID – Gastro připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu byl …

Číst více
29. 12. 2020

Nová pravidla pro rozdělení a výplatu podílu na zisku obchodních korporací

Jedním se základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na jejím zisku. K tomu, aby mohlo být toto právo realizováno, musí dojít ke splnění několika nutných podmínek, tj. zejména přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a přijetí rozhodnutí statutárního orgánu o jeho výplatě, samozřejmě vedle samotné realizace zisku. Nový zákon č. 33/2020 …

Číst více