Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

30. 09. 2019

Lze zajišťovacím převodem práva zajistit také budoucí dluh?

Patrně ano, ale na definitivní odpověď si musíme ještě počkat. Nejvyšší soud nevyužil příležitost zaujmout stanovisko k této otázce, předmětné výroky soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil k opětovnému posouzení soudu prvního stupně. Zrušovací rozsudek Nejvyššího soudu[i], resp. obiter dictum tohoto rozhodnutí dává nicméně tušit, že odpověď na otázku obsaženou v názvu tohoto příspěvku bude zřejmě kladná. Obecně …

Číst více
19. 09. 2019

Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Evropské unie

Již na jaře tohoto roku schválil Evropský parlament návrh Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)[i], která, jak již název napovídá, stanoví společné minimální normy pro ochranu osob, které oznámí porušení práva Evropské unie (EU) ve vybraných zájmových oblastech právní regulace. V blízké době se očekává schválení Směrnice Radou EU a její …

Číst více
18. 09. 2019

POZVÁNKA: Pracovní snídaně s výkladem na téma – Někdy problematické ukončování pracovního poměru

Naše advokátní kancelář Vás srdečně zve na PRACOVNÍ SNÍDANI s výkladem na téma Někdy problematické ukončování pracovního poměru, která se bude konat 19. 11. 2019 od 9:00 do 11:30 v našich prostorech ve Futurama Business Park, budova D, 3. patro. Jedná se o další z našich tematických pracovních snídaní, kde Vám rychlou, přehlednou a interaktivní formou …

Číst více
30. 08. 2019

Robot na pracovišti: úspora nákladů zaměstnavatele nebo odpovědnostní břemeno?

Pokud se podnikatel rozhodne užívat na pracovišti robota, neměl by se tento podnikatel na používání robota na pracovišti dívat pouze z pohledu případné ekonomické výhodnosti. Podnikatele by měly zajímat i právní aspekty jeho počínání, zejména pak jakému režimu bude podléhat odpovědnost, jestliže při kooperaci zaměstnance s robotem či při samostatné činnosti robota dojde na pracovišti ke …

Číst více