Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

13. 02. 2020

Rozhodování per rollam ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Ve Sbírce zákonů byla dne 13. 2. 2020 publikována první rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž účinnost nastane ke dni 1. 1. 2021 (převážně).[1] Novela podstatným způsobem mění mimo jiného dosavadní právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady mimo její …

Číst více
31. 01. 2020

Novela zákona o obchodních korporacích aneb jaké změny přinese

První zásadní novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Novela“), o které jsme Vás již v průběhu minulého roku informovali, byla dne 29. ledna 2020 podepsána prezidentem republiky a v nejbližších dnech bude publikována ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude 1. ledna 2021. Novela přináší v oblasti obchodních korporací …

Číst více
27. 01. 2020

Očekávaná novela zákoníku práce předložena zákonodárcům – souhrn plánovaných změn

Úvod Rok 2019 byl pro pracovní právo rokem velkých, avšak v mnohém nenaplněných, očekávání. Kromě dílčí změny v podobě zrušení karenční doby od 1. července 2019 byla předmětem rozsáhlých diskusí zejména vládní novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), která měla svým obsahem přizpůsobit pracovní právo současným trendům a …

Číst více
23. 01. 2020

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA

PEYTON legal rozšiřuje svůj tým a hledá nového advokátního koncipienta či advokátní koncipientku.

Číst více