Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

10. 11. 2020

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v nouzovém stavu

Vláda ČR přijala dne 16. 10. 2020 usnesení č. 1049 o přijetí krizového opatření[1], kterým upravuje provádění pracovnělékařských prohlídek po dobu nouzového stavu. Opatření je účinné od 19. 10. 2020 a platí po dobu trvání nouzového stavu a upravuje vstupní lékařské prohlídky i periodické lékařské prohlídky a současně také stanoví, jak mají poskytovatelé pracovnělékařských služeb …

Číst více
09. 11. 2020

Novelizace trestních předpisů: posun k modelu vyjednávání o druhu a výši trestu při doznání a důraz na majetkový postih pachatelů trestné činnosti

Dnem 1. 10. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o poměrně významnou novelizaci trestních předpisů, jejímž hlavním, zákonodárcem deklarovaným cílem je …

Číst více
02. 11. 2020

Eliška Vetýšková hostem virtuálního setkání Startujeme

Naše právní asistentka Eliška Vetýšková bude dnes od 19 hodin hostem virtuálního setkání od Startujeme.online s podtitulem Potrava pro duši. Sedm hostů v průběhu jedné hodiny představí způsoby, jak efektivně využít čas strávený doma z důvodu striktních mimořádných opatření. Eliška bude ve svém bloku hovořit o tom, jak v době karantény může každý pomoci světové udržitelnosti a představí pro …

Číst více
02. 11. 2020

Orgány kapitálových společností – právnické osoby v roli členů a vysílací právo

Tímto Vám přinášíme další článek v rámci naší série, v níž se postupně věnujeme změnám, které přináší rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), která nabývá účinnosti od 1. 1. 2021. Cílem tohoto článku je pak představit několik vybraných novinek v oblasti volených orgánů …

Číst více