Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

23. 02. 2021

Whistleblowing dle aktuálního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing – neboli ochranu oznamovatelů – aktuálně upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu) (dále jen „Směrnice“) a členské státy Evropské unie mají povinnost ji do 17. prosince 2021 transponovat do národních úprav. V tomto článku shrnujeme přehled aktuální úpravy, …

Číst více
12. 02. 2021

Právní pomoc potravinám stále pomáhá!

Právní pomoc potravinám, pro bono projekt naší advokátní kanceláře, který vznikl ve spolupráci s Potravinářskou komory České republiky, stále pomáhá a poskytuje bezplatné základní právní poradenství v oblastech obecných i specifických pro provozovatele potravinářských podniků. „Impulzem pro vznik projektu bylo především to, že jsme chtěli nabídnout bezplatnou právní pomoc důležitému segmentu ekonomiky. Udržení produkce potravin v takovéto …

Číst více
04. 02. 2021

Akciová společnost ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tímto článkem navazujeme na sérii příspěvků naší kanceláře, které jsme věnovali první rozsáhlé novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Počínaje letošním rokem, běží obchodním společnostem jednoletá přechodná lhůta k tomu, aby uvedly svá ujednání zakladatelských právních jednání a společenských smluv do souladu …

Číst více
03. 02. 2021

Výzva 3 Programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 15. ledna Výzvu 3 k programu COVID – Nájemné. Stejně jako předchozí výzvy, i v tomto případě se jedná o pokračování programu nabízejícího finanční pomoc podnikatelům, kterým byla na základě vládních opatření omezena možnost poskytovat služby či podnikat. Žádost o poskytnutí kompenzace v rámci programu lze podávat od 1. února 2021 do …

Číst více