Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Korporace

29. 12. 2020

Nová pravidla pro rozdělení a výplatu podílu na zisku obchodních korporací

Jedním se základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na jejím zisku. K tomu, aby mohlo být toto právo realizováno, musí dojít ke splnění několika nutných podmínek, tj. zejména přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a přijetí rozhodnutí statutárního orgánu o jeho výplatě, samozřejmě vedle samotné realizace zisku. Nový zákon č. 33/2020 …

Číst více
11. 12. 2020

Podmíněná účinnost smlouvy o výkonu funkce a další změny po novele zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší advokátní kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. V následujícím článku bychom Vám rádi představili změny, které výše referovaná novela …

Číst více
30. 11. 2020

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. Současná právní úprava problematiky zvýšení základního kapitálu u akciových společností by se …

Číst více
02. 11. 2020

Orgány kapitálových společností – právnické osoby v roli členů a vysílací právo

Tímto Vám přinášíme další článek v rámci naší série, v níž se postupně věnujeme změnám, které přináší rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), která nabývá účinnosti od 1. 1. 2021. Cílem tohoto článku je pak představit několik vybraných novinek v oblasti volených orgánů …

Číst více
Zpět na články