Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Korporace

29. 11. 2023

Zákon o preventivní restrukturalizaci: Nový rámec pro podniky ve finančních obtížích

V dnešním globalizovaném světě jsou podnikatelské subjekty často vystaveny výzvám, které mohou vést k dočasným finančním obtížím. K podpoře řešení těchto problémů byl přijat zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, a to s účinností od 23. 9. 2023. Jeho cílem je transponovat do českého právního řádu směrnici (EU) 2019/1023[1] (dále jen „Směrnice o preventivní restrukturalizaci“), která podnikajícím právnickým osobám ve finančních obtížích nabízí efektivní nástroj včasného řešení problémů při provozu …

Číst více
31. 07. 2023

ESG – právní pohled na jeho obsah

V posledních letech se zvýšeným povědomím o dopadech lidských činností na životní prostředí a společnost roste zájem o investování do trvale udržitelných projektů. Jedním z hlavních pojmových rámů, který se stal středobodem pozornosti, je zkratka ESG (Environmetal, Social, Governance). Tento článek se zaměřuje na jednotlivé pojmy ve zkratce ESG a jejich význam v kontextu trvale udržitelných …

Číst více
08. 06. 2023

Právo domáhat se výmazu důvodů odvolání z funkce člena orgánu v obchodním rejstříku

Ve svém nedávném rozhodnutí se Nejvyšší soud ČR zabýval především otázkou, zda náleží odvolanému a z obchodního rejstříku vymazanému jednateli společnosti právo bránit se proti zápisu skutečností souvisejících s jeho odvoláním, resp. výmazem z obchodního rejstříku dle § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících (dále jen „ZoVR”), zejména tedy situací, kdy v souvislosti s odvoláním a výmazem …

Číst více
12. 12. 2022

Novela zákona o přeměnách

Ministerstvo spravedlnosti předložilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na letošní rok návrh novely s č. j. 1423/22 (dále jen „návrh novely“), kterou má být novelizován zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“). Návrh má jednak zjednodušit proces vnitrostátních a přeshraničních přeměn v obecné rovině ale přichází také se zásadními novinkami, například v podobě nové …

Číst více
Zpět na články