Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

04. 03. 2022

Postup získání zaměstnání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky

Z důvodu současného dění na území Ukrajiny v posledních dnech přibývá v České republice počet uprchlíků z Ukrajiny, který se může dále zvyšovat. Protože lze předpokládat zájem ukrajinských občanů o zaměstnání po dobu jejich pobytu v České republice, přinášíme Vám v tomto článku přehled, jak je možné pro ukrajinské občany získat zaměstnání.

Číst více
17. 02. 2022

Rozdílné odměňování zaměstnanců dle místa výkonu práce

Ústavní soud České republiky odmítl v srpnu loňského roku ústavní stížnost České pošty, s.p. (dále jen „Stěžovatel“) v kauze nerovného odměňování pracovníků na stejných pozicích v různých regionech – šlo přitom o spor Stěžovatele a jeho zaměstnance pracujícího na pozici řidiče. Obecně Ve výše uvedeném sporu bylo rozhodnuto usnesením Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2820/20 ze dne 31. 8. 2021 (dále jen „Usnesení“), a …

Číst více
08. 02. 2022

Co má přinést návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci?

Na konci července 2021 předložilo Ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení návrh zcela nového zákona o preventivní restrukturalizaci (dále jen „Zákon“), jímž má být do českého práva transponována evropská směrnice o restrukturalizaci a insolvenci[1] (dále jen „Směrnice“). Obecně Připomínkové řízení k návrhu Zákona bylo ukončeno dne 27. srpna 2021, přičemž se předpokládá, že Zákon by mohl nabýt účinnosti …

Číst více
28. 01. 2022

Aktuální informace o preventivním testování zaměstnanců (od 31. 1. 2022)

S účinností od 17. ledna 2022 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, které zavádí nová pravidla pro povinné pravidelné testování zaměstnanců. Toto opatření bylo následně aktualizováno a doplněno s účinností k 31. lednu 2022, kdy text níže aplikované změny již reflektuje. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatelé budou mít povinnost zajistit testování …

Číst více