Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

30. 09. 2020

Whistleblowing ve světle ochrany osobních údajů

Členské státy Evropské unie musí do 17. prosince 2021 transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnici o whistleblowingu) (dále jen „Směrnice“). S ohledem na uvedené a na navrhovaný český zákon o ochraně oznamovatelů, o nichž jsme již blíže diskutovali v …

Číst více
07. 09. 2020

Miloš Kulda – nový advokát PEYTON legal

Novou posilou našeho týmu se od září stal Miloš Kulda. Miloš vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a též Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul JUDr. a Ph.D. Miloš se specializuje zejména na obchodní a občanské právo, smluvní agendu, právo nemovitostí a evropské právo. Má za sebou víceletou praxi v mezinárodně …

Číst více
28. 08. 2020

Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. Třebaže se tak nemusí na první pohled zdát, novela nikoli nevýznamným způsobem mění také pravidla …

Číst více
24. 08. 2020

„Vystupte ze své komfortní zóny a poznávejte všechny možnosti v zahraničí!“ říká Maxwell Livesey

V srpnu byl na dva týdny součástí našeho právního týmu stážista Maxwell Livesey sbírající právní zkušenosti doslova napříč světem, a to i díky svému mezinárodnímu původu. V rozhovoru se Maxwell rozpovídal o tom, proč se rozhodl studovat právo ve Velké Británii, co za zkušenosti si konkrétně odnesl ze stáže v naší kanceláři a proč by si každý měl …

Číst více