Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Obchodní právo

30. 03. 2021

Zvýšené riziko odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace po 1. 1. 2021

Tímto článkem bychom rádi zahájili velmi aktuální téma proměny insolvencí, která nastala po 1. 1. 2021 v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích. Článek se věnuje tématu přímé odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodních korporací za způsobený úpadek. Novela zákona o obchodních korporacích totiž otevřela insolvenčním správcům dveře k majetku (nejen) členů statutárního orgánu obchodních korporací. K odpovědnosti členů statutárního orgánu před …

Číst více
05. 03. 2021

Nová právní úprava evidence skutečných majitelů – shrnutí zásadních změn

V našich předešlých článcích jsme Vás již průběžné informovali o vývoji nové legislativní úpravy v souvislosti s evidencí skutečných majitelů, která reaguje na povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU …

Číst více
04. 02. 2021

Akciová společnost ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tímto článkem navazujeme na sérii příspěvků naší kanceláře, které jsme věnovali první rozsáhlé novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Počínaje letošním rokem, běží obchodním společnostem jednoletá přechodná lhůta k tomu, aby uvedly svá ujednání zakladatelských právních jednání a společenských smluv do souladu …

Číst více
25. 01. 2021

Společnost s ručením omezeným ve světle novely zákona o obchodních korporacích

V loňském roce publikovala naše kancelář sérii příspěvků zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Převážná část novely je již několik dní účinná a od 1. 1. 2021 započala běžet roční lhůta pro implementaci nových pravidel do zakladatelských právních jednání společností. …

Číst více
Zpět na články