Kdo se o Vás postará?

Náš tým

PEYTON legal tvoří 18 advokátů a advokátních koncipientů, kteří jsou podporováni skupinou právních asistentů a administrativních pracovníků. V rámci každého zadání tvoříme pro naše klienty pracovní týmy kombinující ty nejlepší z nás pro daný problém.

Partneři
Jakub Málek
managing partner

Jakub Málek je řídícím partnerem PEYTON legal odpovědným zejména za rozvoj a vedení kanceláře a péči o klienty. V rámci své advokátní praxe se specializuje především na pracovní právo, ochranu osobních údajů, transakce, právo obchodních korporací a rovněž na právo a smluvní vztahy v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Jakub poskytuje komplexní právní služby při obchodních transakcích a řešení otázek práva obchodních korporací, včetně nastavování a řízení vztahů mezi společníky. Rovněž pravidelně vede compliance projekty v různých oblastech své specializace a řeší pro klienty různorodé obchodněprávní případy, zejména v oblasti pracovněprávní a smluvní.

Jakub je všestranným advokátem se širokým spektrem znalostí, který při své práci dbá na komplexní posouzení věci a bezvýhradně respektuje nejen obchodní potřeby klientů.

Tadeáš Petr
partner

Tadeáš Petr je partnerem PEYTON legal a v rámci své mnohaleté profesní dráhy se podílel na řadě významných transakcí zahrnujících i restrukturalizace holdingů, fúze a další přeměny. V rámci své advokátní praxe působí zejména jako poradce a koordinátor významných transakcí, včetně těch se zahraničním prvkem.

Vedle fúzí, restrukturalizací a akvizic má Tadeáš rozsáhlé zkušenosti rovněž v oblasti corporate governance, právních analýz, smluvní agendy a sporů v oblasti obchodního práva. Jeho specializací je rovněž právo duševního vlastnictví, zejména oblast ochranných známek a práva autorského.

Tadeáš je zkušeným transakčním a korporačním advokátem s mnohaletou praxí z celé řady komplexních projektů. Mezi jeho zájmy patří angloamerické právo; během studií absolvoval také roční kurz na univerzitě v Cardiffu ve Velké Británii.

Martin Hájek
emeritní partner

Martin Hájek je zakládajícím společníkem PEYTON legal a seniorním advokátem, který se vedle klíčových kauz věnuje především rozvoji obchodních aktivit kanceláře a nemovitostním projektům. Ze své více než dvacetileté praxe má zkušenosti s vedením a přípravou významných transakcí s důrazem na právní aspekty strukturování holdingových operací a přeměn obchodních společností.

Martin se rovněž specializuje na řešení vztahů mezi společníky obchodních společností, řízení valných hromad a plánování a koordinaci restrukturalizací koncernů. Dalšími oblastmi práva, ve kterých má Martin rozsáhlé zkušenosti, jsou fúze a akvizice, corporate governance a právo obchodních společností.

Vedoucí advokáti
Martin Heinzel
 • právo obchodních korporací
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právní due diligence
 • přeměny a akvizice
 • insolvenční právo
Miroslav Osladil
 • soudní spory
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právo nemovitostí
 • právní due diligence
 • přeměny a akvizice
 • právo hospodářské soutěže
 • projektové financování
 • zahraniční investice
Jan Ptáčník
 • soudní spory
 • výkon rozhodnutí a exekuce
 • insolvenční řízení
 • občanské právo
 • právo nemovitostí
 • smluvní agenda
Advokáti
Tereza Dvořáková
 • závazkové právo
 • právo obchodních korporací
 • právo duševního vlastnictví
 • potravinářské právo
Pavlína Vodička Grosová
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • soutěžní právo a poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • právo kolektivního investování se zaměřením na fondy
  kvalifikovaných investorů
Miloš Kulda
 • obchodní právo
 • občanské právo
 • smluvní agenda
 • právo nemovitostí
 • evropské právo
Štěpánka Vajdová
 • korporátní právo
 • právo obchodních společností
 • závazkové právo
 • farmaceutické právo
 • fúze a akvizice
 • potravinářské právo
Tereza Zoubková
Ondřej Růžička
 • právo nemovitostí
 • insolvenční právo
 • obchodní právo
 • občanské právo
Kateřina Lansdorfová
 • pracovní právo
 • občanské právo
 • smluvní agenda
 • právo duševního vlastnictví
 • rodinné právo
Of Counsels
Brian Fonville
 • transakční právo
 • právo obchodních korporací
 • přeměny a akvizice
 • finanční právo
 • investiční fondy
 • obnovitelné energetické zdroje
 • start-upy a software
 • specialista na právo USA a VB (advokát registrovaný v USA a VB, rodilý mluvčí)
Martin Pospíchal
 • smluvní agenda
 • soudní spory
 • autorské právo a licence
 • smluvní vztahy v technologických a biotechnologických oblastech
 • ochrana osobních údajů
 • právo nemovitostí
Koncipienti
Eliška Vítková
 • občanské právo
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
Nikola Tomíčková
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • soudní spory
 • ochrana osobních údajů
Kateřina Vyšínová
 • pracovní právo
 • ochrana osobních údajů
 • trestní právo
 • občanské právo
Právní asistenti
Gina Agatha Renotiere
Andreas Lefenda
Tereza Hrudková
Ráchel Kouklíková
Management
Tereza Bečvářová
Dagmar Jankovičová
Lucie Zerbini