Kdo se o Vás postará?

Náš tým

PEYTON legal tvoří 21 advokátů a advokátních koncipientů, kteří jsou podporováni skupinou právních asistentů a administrativních pracovníků. V rámci každého zadání tvoříme pro naše klienty pracovní týmy kombinující ty nejlepší z nás pro daný problém.

Managing partner
Martin Hájek
 • narozen v roce 1975
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze (abs. 1998, Mgr.)
 • advokátem od roku 2001

Martin Hájek je řídícím partnerem PEYTON legal a rozvíjí vztahy s klíčovými klienty kanceláře. Ze své více než 20leté praxe má zkušenosti s vedením a přípravou významných M&A transakcích (včetně řešení právních otázek souvisejících s ochranou hospodářské soutěže) s důrazem na právní aspekty strukturování holdingových operací a přeměn obchodních společností.

Martin se rovněž specializuje na řešení vztahů mezi společníky obchodních společností, řízení valných hromad (včetně kótovaných společností) a plánování a koordinací restrukturalizací koncernů. Dalšími oblastmi práva, ve kterých má Martin rozsáhlé zkušenosti jsou oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací, kapitálových trhů, corporate governance a práva obchodních společností.

Partneři
Jakub Málek
 • narozen v roce 1990
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze (abs. 2015, Mgr.)
 • advokátem od roku 2018
 • člen Spolku pro ochranu osobních údajů

Jakub Málek je partnerem PEYTON legal odpovědným za rozvoj a provozní řízení kanceláře a péči o klienty. V rámci své advokátní praxe se specializuje především na pracovní právo, ochranu osobních údajů, M&A transakce, právo obchodních korporací a rovněž na právo a smluvní vztahy v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Jakub v poskytuje komplexní právní služby při mnohých transakcích a řešení otázek práva obchodních korporací, včetně nastavování a řízení vztahů mezi společníky. Jakub rovněž pravidelně vede compliance projekty v různých oblastech své specializace a řeší pro klienty různorodé obchodně-právní případy, zejména v oblasti pracovněprávní a smluvní.

Jakub je všestranným advokátem se širokým spektrem znalostí, který při své práci dbá na komplexní posouzení věci a bezvýhradně respektuje nejen obchodní potřeby klientů.

Tadeáš Petr
 • narozen v roce 1980
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze (abs. 2006, Mgr.), kde získal rovněž titul JUDr. (2009)
 • advokátem od roku 2009

Tadeáš Petr je partnerem PEYTON legal a v rámci své mnohaleté profesní dráhy se podílel na mnoha významných M&A transakcích zahrnujících i restrukturalizace holdingů, fúze a další přeměny. V rámci své advokátní praxe působí zejména jako poradce a koordinátor významných transakcí, včetně těch se zahraničním prvkem.

Vedle fúzí, restrukturalizací a akvizic má Tadeáš rozsáhlé zkušenosti rovněž v oblasti corporate governance, právních analýz, smluvní agendy a sporů v oblasti obchodního práva. Jeho specializací je rovněž právo duševního vlastnictví, zejména oblast ochranných známek a práva autorského.

Tadeáš je zkušeným transakčním a korporačním advokátem s mnohaletou praxí z celé řady komplexních projektů. Mezi jeho zájmy patří angloamerické právo; během studií absolvoval roční kurz na univerzitě v Cardiffu ve Velké Británii (2003/2004).

Vedoucí advokáti
Martin Heinzel
 • právo obchodních korporací
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právní due diligence
 • přeměny a akvizice
 • insolvenční právo
Jan Ptáčník
 • soudní spory
 • výkon rozhodnutí a exekuce
 • insolvenční řízení
 • občanské právo
 • právo nemovitostí
 • smluvní agenda
Advokáti
Tereza Dvořáková
 • závazkové právo
 • právo obchodních korporací
 • právo duševního vlastnictví
 • potravinářské právo
Pavlína Vodička Grosová
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • soutěžní právo a poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • právo kolektivního investování se zaměřením na fondy
  kvalifikovaných investorů
Miroslav Osladil
 • soudní spory
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právo nemovitostí
 • právní due diligence
 • přeměny a akvizice
 • právo hospodářské soutěže
 • projektové financování
 • zahraniční investice
Miloš Kulda
 • obchodní právo
 • občanské právo
 • smluvní agenda
 • právo nemovitostí
 • evropské právo
Tomáš Němec
 • korporátní právo
 • právo obchodních společností
 • fúze a akvizice
 • soudní spory
Štěpánka Vajdová
 • korporátní právo
 • právo obchodních společností
 • závazkové právo
 • farmaceutické právo
 • fúze a akvizice
 • potravinářské právo
Of Counsels
Brian Fonville
 • transakční právo
 • právo obchodních korporací
 • přeměny a akvizice
 • finanční právo
 • investiční fondy
 • obnovitelné energetické zdroje
 • start-upy a software
 • specialista na právo USA a VB (advokát registrovaný v USA a VB, rodilý mluvčí)
Maxim Obuchov
 • soudní spory
 • právo obchodních korporací
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právo duševního vlastnictví
 • správní právo
 • smluvní agenda
 • specialista na projekty s ruským prvkem a ruskou klientelu (rodilý mluvčí)
Martin Pospíchal
 • smluvní agenda
 • soudní spory
 • autorské právo a licence
 • smluvní vztahy v technologických a biotechnologických oblastech
 • ochrana osobních údajů
 • právo nemovitostí
Koncipienti
Nikol Čišecká
 • korporátní právo
 • právo obchodních společností
 • fúze a akvizice
 • insolvence a restrukturalizace
 • mezinárodní právo soukromé a e-commerce
 • banking & finance
Tomáš Jančar
 • občanské právo
 • smluvní agenda
 • právo duševního vlastnictví
 • evropské právo
Tereza Martincová
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • zaměstnávání cizinců
Tomáš Maux
 • obchodní právo
 • korporátní právo
 • soudní spory
Zuzana Neubauerová
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • zaměstnávání cizinců
Tereza Zoubková
 • korporátní právo
 • občanské právo
 • pracovní právo
Právní asistenti
Ráchel Kouklíková
Kristýna Nguyenová
Šimon Otruba
Kateřina Roučková
Eliška Vetýšková
Management
Patricie Chudáčková
Dagmar Jankovičová
Karolína Vejrychová