Kdo se o Vás postará?

Náš tým

PEYTON legal tvoří 19 advokátů a advokátních koncipientů, kteří jsou podporováni skupinou právních asistentů a administrativních pracovníků. V rámci každého zadání tvoříme pro naše klienty pracovní týmy kombinující ty nejlepší z nás pro daný problém.

Managing partner
Martin Hájek
 • narozen v roce 1975
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze (abs. 1998, Mgr.)
 • v r. 1998 zapsán v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory
 • advokátem od roku 2001

Managing partner PEYTON legal, Martin Hájek, působil v letech 2008 – 2018 jako společník advokátní kanceláře HÁJEK ZRZAVECKÝ. Před tímto obdobím pracoval Martin Hájek 10 let jako senior advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík , kde se, ve spolupráci s prof. Dědičem, podílel na mnoha významných M&A transakcích (včetně řešení právních otázek souvisejících s ochranou hospodářské soutěže) s důrazem na právní aspekty strukturování holdingových operací a přeměn obchodních společností; často byl také pověřován řešením vztahů mezi společníky obchodních společností (zejména akciových), řízením valných hromad akciových společností (včetně kótovaných společností) a plánováním a koordinací restrukturalizací koncernů. Svým zaměřením na oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací, kapitálových trhů, corporate governance a práva obchodních společností, ve kterých má rozsáhlé zkušenosti, se Martin Hájek řadí mezi univerzální korporační právníky, schopné poradit širokému spektru obchodní klientely v záležitostech korporačního práva a v oblasti právních předpisů regulujících správu majetku a majetkových účastí obecně.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Partneři
Jakub Málek
 • narozen v roce 1990
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze (abs. 2015, Mgr.)
 • v r. 2015 zapsán v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory
 • advokátem od roku 2018
 • člen Spolku pro ochranu osobních údajů

Partner PEYTON legal, Jakub Málek, působil v letech 2011 – 2018 v advokátní kanceláři HÁJEK ZRZAVECKÝ, a to jako právní asistent a advokátní koncipient, kde získal bohaté zkušenosti v rámci poskytování právních služeb a vedení advokátní kanceláře. Po složení advokátních zkoušek se Jakub Málek stal advokátem nově vzniklé advokátní kanceláře PEYTON legal, na jejímž vzniku a formování se rovněž podílel. Jakub Málek v minulosti poskytoval právní služby při mnohých M&A transakcích a řešení otázek práva obchodních korporací, vedení compliance projektů souladu s GDPR a poskytování komplexního pracovněprávního poradenství. Jakub Málek se specializuje především na právo obchodních korporací, ochranu osobních údajů, pracovní právo, přeměny a akvizice a na právo a smluvní vztahy v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Tadeáš Petr
 • narozen v roce 1980
 • absolvent Právnické fakulty UK v Praze (abs. 2006, Mgr.), kde získal rovněž titul JUDr. (2009)
 • v r. 2006 zapsán v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory
 • advokátem od roku 2009

Partner PEYTON legal, Tadeáš Petr, zahájil svou profesní kariéru jako koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (2006 – 2008), kde spolu s Martinem Hájkem pracoval v týmu prof. Dědiče a podílel se na mnoha významných transakcích zahrnujících restrukturalizace holdingů, fúze a další přeměny. Poté působil až do roku 2018 v advokátní kanceláři HÁJEK ZRZAVECKÝ, kde získal pozici seniorního advokáta a účastnil se jako poradce a koordinátor řady významných akvizičních transakcí. Vedle fúzí, restrukturalizací a akvizic má rozsáhlé zkušenosti rovněž v oblasti corporate governance, právních analýz, smluvní agendy a sporů v oblasti obchodního práva. Jeho specializací je rovněž právo duševního vlastnictví, zejména oblast ochranných známek a práva autorského. Mezi jeho zájmy patří angloamerické právo; během studií absolvoval roční kurz na univerzitě v Cardiffu ve Velké Británii (2003/2004). Tadeáš Petr je zkušeným transakčním a korporačním právníkem s mnohaletou praxí z celé řady komplexních projektů, včetně transakcí se zahraničním prvkem.

Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Advokáti
Pavlína Vodička Grosová
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • soutěžní právo a poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • právo kolektivního investování se zaměřením na fondy
  kvalifikovaných investorů
Petra Hájková
 • soudní spory
 • právo obchodních korporací
 • právo nemovitostí
 • právní due diligence
 • občanské právo
 • zdravotnické právo
Martin Heinzel
 • právo obchodních korporací
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právní due diligence
 • přeměny a akvizice
 • insolvenční právo
Miroslav Osladil
 • soudní spory
 • právo obchodních korporací
 • pracovní právo
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právo nemovitostí
 • právní due diligence
 • přeměny a akvizice
 • právo hospodářské soutěže
 • projektové financování
 • zahraniční investice
Martin Pospíchal
 • smluvní agenda
 • soudní spory
 • autorské právo a licence
 • smluvní vztahy v technologických a biotechnologických oblastech
 • ochrana osobních údajů
 • právo nemovitostí
Jan Ptáčník
 • soudní spory
 • výkon rozhodnutí a exekuce
 • insolvenční řízení
 • občanské právo
 • právo nemovitostí
 • smluvní agenda
Miloš Kulda
 • obchodní právo
 • občanské právo
 • smluvní agenda
 • právo nemovitostí
 • evropské právo
Štěpánka Vajdová
 • korporátní právo
 • právo obchodních společností
 • závazkové právo
 • farmaceutické právo
 • fúze a akvizice
 • potravinářské právo
Of Counsels
Brian Fonville
 • transakční právo
 • právo obchodních korporací
 • přeměny a akvizice
 • finanční právo
 • investiční fondy
 • obnovitelné energetické zdroje
 • start-upy a software
 • specialista na právo USA a VB (advokát registrovaný v USA a VB, rodilý mluvčí)
Maxim Obuchov
 • soudní spory
 • právo obchodních korporací
 • práva závazkových vztahů mezi podnikateli
 • právo duševního vlastnictví
 • správní právo
 • smluvní agenda
 • specialista na projekty s ruským prvkem a ruskou klientelu (rodilý mluvčí)
Koncipienti
Nikol Čišecká
 • korporátní právo
 • právo obchodních společností
 • fúze a akvizice
 • insolvence a restrukturalizace
 • mezinárodní právo soukromé a e-commerce
 • banking & finance
Tereza Dvořáková
 • závazkové právo
 • právo obchodních korporací
 • právo duševního vlastnictví
 • potravinářské právo
Tereza Martincová
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • zaměstnávání cizinců
Tomáš Maux
 • obchodní právo
 • korporátní právo
 • soudní spory
Zuzana Neubauerová
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • zaměstnávání cizinců
Tereza Zoubková
 • korporátní právo
 • občanské právo
 • pracovní právo
Právníci
Tereza Pšenčíková
 • právo duševního vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • smluvní agenda
 • fúze a akvizice
 • pracovní právo
 • anglo-americké právo
Právní asistenti
Barbora Fuková
Veronika Pečová
Karolína Puldová
Kateřina Roučková
Eliška Vetýšková
Management
Patricie Chudáčková
Dagmar Jankovičová
Karolína Vejrychová