Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

12. 02. 2024

Bezdůvodné obohacení ze smlouvy, o níž pouze jedna strana věděla, že zanikla

V praxi se lze poměrně často setkat se situací, kdy smluvní strany nevědomky pokračují v oboustranném plnění smlouvy, přestože daná smlouva již zanikla a k plnění ze zaniklé smlouvy již není žádná z původních smluvních stran povinna. V okamžiku, kdy jedna z původních smluvních stran zjistí, že po určitou dobu mezi stranami probíhalo plnění bez právního důvodu, přistupují původní smluvní strany …

Číst více
02. 02. 2024

Novela zákoníku práce: Žádosti o rodičovskou dovolenou a nové možnosti flexibilní úpravy pracovní doby

V důsledku přijetí rozsáhlé novely zákoníku práce, která je od 1. 1. 2024 již účinná v celém svém rozsahu, došlo v pracovněprávní oblasti k významným změnám. Tyto změny jsme Vám stručně představili prostřednictvím naší dvoudílné sérii článků zde a zde. Nad rámec povinné transpozice dvou směrnic Evropské unie nebyla ponechána stranou ani snaha o zavedení vyšší míry flexibility v oblasti pracovního práva, …

Číst více
31. 01. 2024

Návrh novely zákona o advokacii

Vláda České republiky dne 10. ledna 2024 projednala a následně schválila dlouho očekávaný a odbornou veřejností diskutovaný návrh novely zákona o advokacii, kterou nyní čeká první čtení v Poslanecké sněmovně („Návrh“ a „ZA“). Předkladatelem Návrhu je Ministerstvo spravedlnosti, ale jeho obsah ve své většině iniciovala Česká advokátní komora. Cílem Návrhu je zapracovat všechny potřebné technické aktualizace i zásadnější …

Číst více
30. 01. 2024

Zuzana Schindlerová – nová koncipientka PEYTON legal

Novou kolegyní v naší kanceláři je od léta Zuzana Schindlerová. Zuzana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a během studií absolvovala studijní pobyt na univerzitě v Remeši ve Francii. Má bohatou praxi z pražských advokátních kanceláří se zaměřením na občanské právo, soudní řízení, správní právo a trestní právo. V rámci své praxe se nyní zaměřuje na poskytování …

Číst více