Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

28. 02. 2024

ESRS standardy – S v ESG

Další oblastí, kterou se ESG zabývá, vedle enviromentálních dopadů, o kterých se můžete dočíst v předešlém článku „ESRS standardy – E v ESG“, který naleznete na odkaze zde jsou sociální faktory, respektive společenská odpovědnost. Přestože se největší pozornost napříč prostředím byznysu, veřejné správy i laické veřejnosti věnuje environmentálním faktorům, jsou to právě sociální aspekty, které nejcitelněji …

Číst více
26. 02. 2024

Prodloužení dočasné ochrany občanům Ukrajiny opět umožněno – do kdy lze prodloužit a jaké další změny cizince čekají?

Ke dni 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 454/2023 Sb., tzv. Lex Ukrajina VI, kterým došlo k novelizaci zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („Novela“). Novela tak opětovně umožňuje občanům Ukrajiny, kteří jsou v současné době držiteli tzv. dočasné ochrany[1], si zažádat o její …

Číst více
21. 02. 2024

ESRS standardy – E v ESG

ESRS standardy, obecné požadavky a standardy pro obsah nefinančního reportingu, jsme Vám v obecné rovině představili již v minulých článcích. Kritéria, která ESRS zavádí, pokrývají a do detailu rozvádějí oblasti obsažené v pojmu ESG a upřesňují reportingové požadavky na nefinanční reporting, který se již od tohoto roku, tedy od roku 2024, bude dle směrnice CSRD týkat nemálo společností, …

Číst více
13. 02. 2024

ESRS standardy, reportingový obsah a obecné reportovací informace

Směrnice Evropské unie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování, přináší postupně od roku 2024 nové povinnosti při poskytování podrobnějších a srovnatelnějších informací o udržitelnosti společností a o nefinančních aspektech jejich podnikání. ESRS (European Sustainability Reporting Standards) poskytují vodítko, jaké informace a jak budou povinné společnosti reportovat. Povinnost nefinančního reportingu čeká a nemine značnou část společností působící …

Číst více