Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

18. 07. 2024

Novela zákona o přeměnách: Co se mění?

Dlouho očekávaná novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev přináší s účinností k 19. 7. 2024 nikoli drobné změny právní úpravě přeměn. Novela je sice primárně reakcí na evropskou směrnici[1], nicméně některé změny, které novela přináší, jsou výsledkem iniciativy českého zákonodárce, resp. vlády. Změny se týkají zejména: i.   přeshraničních přeměn a osvědčování přeshraničních přeměn, ii.  pravidel …

Číst více
09. 07. 2024

Nikola Tomíčková – nová koncipientka PEYTON legal

Od března se náš tým rozšířil o skvělou a usměvavou kolegyni, Nikolu Tomíčkovou. Nikola vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Již během studia získávala cenné znalosti a zkušenosti v pražských advokátních kancelářích se zaměřením zejména na pracovní právo a spornou agendu. V naší kanceláři svůj čas věnuje zejména otázkám týkajícím se obchodních společností a závazkových vztahů …

Číst více
20. 06. 2024

Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CS3D)

Evropský parlament schválil směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) neboli CS3D (dále jen „CS3D“)[1]. Směrnice CS3D stanoví pravidla pro chování velkých korporací s ohledem na dodržování lidských práv při jejich činnosti, včetně výroby, zaměstnávání a subdodavatelských řetězců. Obecně o CS3D CS3D ukládá povinnost podnikům zmírňovat negativní dopady jejich činnosti na lidská práva a životní prostředí. …

Číst více
17. 06. 2024

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem u kapitálových společností: Jak se vyhnout častým chybám?

Blíží se lhůta pro schválení účetní závěrky a naložení s hospodářským výsledkem bude jedna ze zásadních otázek k vyřešení. Samotný proces schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem není zas tak komplikovaný, nicméně i tak se v praxi velmi často opakují procedurální i obsahové chyby, které mohou mít až fatální důsledek pro …

Číst více