Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

08. 04. 2020

Veselé Velikonoce

Letos nebude nejbohatší pomlázka, když i velikonoční zajíc zůstává doma. Nicméně za celý tým PEYTON legal Vám přejeme klidné prožití Velikonoc, hlavně ve zdraví.

Číst více
06. 04. 2020

PEYTON legal členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Naše advokátní kancelář se stala hrdým členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), která je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v České republice.

Číst více
06. 04. 2020

Moratorium na nájmy či jen zákaz výpovědi z nájmu bytů a nebytových prostor sloužících k podnikání? (COVID-19)

Vláda ČR dne 2. 4. 2020 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a dále návrh …

Číst více
02. 04. 2020

Náhrada škody pro členy Českomoravského svazu minipivovarů

Naše advokátní kancelář bude spolupracovat s Českomoravským svazem minipivovarů (ČMSMP) ve věci poskytování právních služeb jeho členům při uplatňování nároků na náhradu škody způsobené přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19).

Číst více