Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Občanské právo

15. 02. 2023

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

S příchodem Tří králů nastala dne 6. ledna 2023 účinnost velmi očekáváné a do této doby nejrozsáhlejší novely občanského práva, které se právě ve spojení s okamžikem její účinnosti přezdívá tříkrálová novela a/nebo v souvislosti s částí jejího obsahu také tlačítková novela. Publikována byla ve Sbírce zákonů pod č. 374/2022 Sb. (dále jen „Novela“). Novela si především klade za cíl implementovat vybrané …

Číst více
03. 02. 2023

Nové povinnosti při oznamování slev dle novely zákona o ochraně spotřebitele

Dne 6. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zejména transponuje dvě směrnice EU, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/770 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/2161 …

Číst více
17. 01. 2023

Zastropování cen energií a související programy podpory

Na základě nařízení vlády ze dne 14. 12. 2022 došlo s účinností k 1. 1. 2023 k zastropování cen elektřiny a plynu pro velké průmyslové podniky a další firmy, na které se dosud nevztahovalo předešlé nařízení vlády ze dne 5. 10. 2022. S účinností od 1. ledna 2023 budou velké podniky platit za elektřinu a …

Číst více
21. 12. 2022

Novela autorského zákona

Dnešního dne byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“ a „Novela“). Novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv …

Číst více
Zpět na články