Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Občanské právo

12. 02. 2024

Bezdůvodné obohacení ze smlouvy, o níž pouze jedna strana věděla, že zanikla

V praxi se lze poměrně často setkat se situací, kdy smluvní strany nevědomky pokračují v oboustranném plnění smlouvy, přestože daná smlouva již zanikla a k plnění ze zaniklé smlouvy již není žádná z původních smluvních stran povinna. V okamžiku, kdy jedna z původních smluvních stran zjistí, že po určitou dobu mezi stranami probíhalo plnění bez právního důvodu, přistupují původní smluvní strany …

Číst více
24. 01. 2024

K důvodům odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Nejvyšší soud ČR se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 13. 12. 2023, sp. zn. 31 Cdo 2955/2023 a zveřejněném dne 11. 1. 2024 (dále jen „Rozhodnutí“), zabýval podmínkami odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční doložky v pracovní smlouvě, kdy se v návaznosti na nedávný nález Ústavního soudu ČR odklonil od své dosavadní rozhodovací praxe. Obecně V Rozhodnutí se Nejvyšší …

Číst více
29. 11. 2023

Zákon o preventivní restrukturalizaci: Nový rámec pro podniky ve finančních obtížích

V dnešním globalizovaném světě jsou podnikatelské subjekty často vystaveny výzvám, které mohou vést k dočasným finančním obtížím. K podpoře řešení těchto problémů byl přijat zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, a to s účinností od 23. 9. 2023. Jeho cílem je transponovat do českého právního řádu směrnici (EU) 2019/1023[1] (dále jen „Směrnice o preventivní restrukturalizaci“), která podnikajícím právnickým osobám ve finančních obtížích nabízí efektivní nástroj včasného řešení problémů při provozu …

Číst více
26. 10. 2023

Promlčení pohledávky na zaplacení faktury

Od kdy běží promlčecí lhůta ve vztahu k nároku na zaplacení faktury za dodané zboží či poskytnuté služby? Až doposud převažoval závěr, že subjektivní tříletá promlčecí lhůta, v rámci níž bylo nutné podat žalobu na zaplacení dlužné faktury, aby se nárok nepromlčel, počala běžet den po dni splatnosti faktury. Dle nedávného rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky …

Číst více
Zpět na články