Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Duševní vlastnictví

23. 01. 2023

Přínos ochranné známky pro podnikání – investice, která se vyplatí

Přínos ochranné známky pro podnikání – investice, která se vyplatí Každý přibližně ví, či alespoň tuší, co ochranná známka jako pojem znamená a co je jejím hlavním účelem. Jak ale ochranná známka v praxi skutečně funguje a jaké jsou její hlavní výhody? V jakých případech by podnikatelé neměli registraci ochranné známky opomenout a jak ji správně zvolit? …

Číst více
21. 12. 2022

Novela autorského zákona

Dnešního dne byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“ a „Novela“). Novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv …

Číst více
26. 04. 2021

Evropský grantový příspěvek na ochranné známky (téměř) pro každého

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) na začátku roku představil nový Grantový fond pro malé a střední podniky, prostřednictvím kterého mohou dosáhnout na grantový příspěvek na náklady související s podáním přihlášky ochranné známky (popř. průmyslového vzoru) až ve výši 1.500 EUR. Nejbližší období pro podání žádostí začíná již 1. května 2021. Obecně …

Číst více
17. 07. 2020

WIPO PROOF – revoluce v dokazování existence práv duševního vlastnictví

Na konci května tohoto roku představila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) novou online službu pro široké spektrum uživatelů pod názvem WIPO PROOF. Služba představuje účinný nástroj pro vytvoření důkazu o existenci dokumentů či dat vztahujících se k jakýmkoli právům duševního vlastnictví v konkrétním časovém okamžiku, a tím doplňuje stávající systémy ochrany práv plynoucích z duševního vlastnictví. Obecně Světová …

Číst více
Zpět na články