Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

30. 11. 2023

Vliv konsolidačního balíčku na pracovněprávní vztahy

Připravili jsme si pro Vás přehled zásadních informací ohledně vlivu nedávno přijatého konsolidačního balíčku veřejných financí do pracovněprávních vztahů, jenž ve své většině nabyde účinnosti již 1. 1. 2024. V letáku níže naleznete přehled přinášených změn a také doporučení, jak se na ně v praxi a zejména včas a efektivně připravit. V PEYTON legal jsme …

Číst více
29. 11. 2023

Zákon o preventivní restrukturalizaci: Nový rámec pro podniky ve finančních obtížích

V dnešním globalizovaném světě jsou podnikatelské subjekty často vystaveny výzvám, které mohou vést k dočasným finančním obtížím. K podpoře řešení těchto problémů byl přijat zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci, a to s účinností od 23. 9. 2023. Jeho cílem je transponovat do českého právního řádu směrnici (EU) 2019/1023[1] (dále jen „Směrnice o preventivní restrukturalizaci“), která podnikajícím právnickým osobám ve finančních obtížích nabízí efektivní nástroj včasného řešení problémů při provozu …

Číst více
28. 11. 2023

Vliv konsolidačního balíčku na pracovněprávní vztahy

Vedle zásadní novely zákoníku práce, ve své většině účinné již od 1. října 2023, která významným způsobem změnila právní úpravu mnoha oblastí pracovního práva a které jsme se věnovali v naší dvoudílné sérii stručného přehledu, jež můžete nalézt na odkazech zde a zde, je dalším podzimním rozcestníkem na poli pracovního práva tzv. konsolidační balíček veřejných financí. Ke konsolidačnímu …

Číst více
21. 11. 2023

Návrh směrnice o zelených (environmentálních) tvrzeních

Orientace v environmentálních značeních uváděných na výrobcích je v dnešní době pro mnohé spotřebitele obtížná. A nejen pro spotřebitele, také výrobci často neví, jak mají k informacím o environmentálních aspektech svých produktů přistupovat. K přiblížení této problematiky by mělo dojít na základě připravované směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení …

Číst více