Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

09. 08. 2023

Regulace umělé inteligence (AI)

Umělá inteligence (artificial intelligence, AI), je téma, které aktuálně hýbe světem a není tomu jinak ani v České republice. Díky rychlému technologickému pokroku přicházejí změny dříve, než na ně stíhají legislativci reagovat. AI Akt Prvním pokusem toto změnit se stal návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o …

Číst více
31. 07. 2023

ESG – právní pohled na jeho obsah

V posledních letech se zvýšeným povědomím o dopadech lidských činností na životní prostředí a společnost roste zájem o investování do trvale udržitelných projektů. Jedním z hlavních pojmových rámů, který se stal středobodem pozornosti, je zkratka ESG (Environmetal, Social, Governance). Tento článek se zaměřuje na jednotlivé pojmy ve zkratce ESG a jejich význam v kontextu trvale udržitelných …

Číst více
26. 07. 2023

Ochrana oznamovatelů od 1. srpna 2023

1. srpna 2023 nabývá účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů, který zavádí v České republice ochranu oznamovatelů a přináší v něm definovaným povinným subjektům četné povinnosti. Vybrané subjekty pak mají na splnění některých povinností čas do 15. prosince 2023 Jakub Málek, Tomáš Maux a Kateřina Lansdorfová si pro Vás připravili přehled základních informací a doporučení …

Číst více
25. 07. 2023

Whistleblowing a ochrana osobních údajů

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), nabude účinnosti již 1. 8. 2023 a pro povinné subjekty to mj. znamená povinnost zavést účinný vnitřní oznamovací systém k tomuto dni, přičemž povinné subjekty zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti Zákona od 50 do 250 zaměstnanců mají dobu k implementaci delší, a to konkrétně do 15. 12. 2023. Výzva jménem GDPR …

Číst více