Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

13. 12. 2021

Aktuální informace o programu Antivirus – prodloužení režimu A, obnovení režimu B

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci schválila vláda v demisi dne 29. listopadu 2021 prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. února 2022, a zároveň znovu obnovila režim B na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Firmám s omezením výroby a služeb budou tedy opět poskytnuty příspěvky na náhrady mezd. …

Číst více
02. 12. 2021

Oznámení k pandemické situaci

Vážení klienti a přátelé, chtěli bychom Vás touto cestou ujistit, že celý tým PEYTON legal v této pro všechny náročné době dalších omezení a nejistoty nadále funguje a poskytuje veškerou nezbytnou podporu svým klientům. Jsme tu stále pro Vás pro řešení všech právních otázek jako doposud a samozřejmě i těch, které se týkají aktuální situace …

Číst více
01. 12. 2021

Právní obrana proti neoprávněnému zápisu společníka a statutárního zástupce společnosti v obchodním rejstříku

V tomto článku rozebereme problematiku a praktická úskalí využití institutu prohlášení právnické osoby za neplatnou se zaměřením na ochranu práv osoby, jejíž osobní údaje byly zneužity k založení společnosti. Pro lepší představu, modelovou situací, na kterou úvahy v tomto textu směřují, je neočekávané zjištění, že v obchodním rejstříku je dotčená osoba zapsána jako společník a člen statutárního orgánu (statutární …

Číst více
29. 11. 2021

Evidence skutečných majitelů – blíží se nejzazší lhůta pro zápis

V návaznosti na naše předchozí články týkající se evidence skutečných majitelů a zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), zejména na článek Nová právní úprava evidence skutečných majitelů – shrnutí zásadních změn, který přehledně informuje o všech požadavcích a změnách v právní úpravě evidence skutečných majitelů, bychom Vás tímto článkem chtěli upozornit, …

Číst více