Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

25. 07. 2023

Whistleblowing a ochrana osobních údajů

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), nabude účinnosti již 1. 8. 2023 a pro povinné subjekty to mj. znamená povinnost zavést účinný vnitřní oznamovací systém k tomuto dni, přičemž povinné subjekty zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti Zákona od 50 do 250 zaměstnanců mají dobu k implementaci delší, a to konkrétně do 15. 12. 2023. Výzva jménem GDPR …

Číst více
20. 07. 2023

Zaúčtovaná faktura jako důkaz plnění?

Tento příspěvek věnovaný právním vztahům mezi podnikateli usiluje o poskytnutí čtenáři právního, ale současně i praktického pohledu na specifickou otázku, do jaké míry může samotná skutečnost, že žalovaný – odběratel zaúčtoval přijatou fakturu od žalobce – dodavatele do svého účetnictví, sloužit žalobci jako důkaz o poskytnutí zaúčtovaného plnění. Hlavní východiska právní úpravy Jednou z hlavních procesních …

Číst více
10. 07. 2023

Úspěšná transakce – akvizice telekomunikační společnosti Raycom

PEYTON legal zastupovala nový investiční fond MAM Private Equity Fund SICAV a.s. při akvizici společnosti Raycom s.r.o., která je významným distributorem v segmentu telekomunikací. Skupina Raycom působí na českém, slovenském a polském trhu, kde zajišťuje dodávky, výrobu a instalaci telekomunikační techniky a pomáhá mobilním operátorům s budováním jejich sítí. PEYTON legal poskytla kupujícímu kompletní právní servis spočívající …

Číst více
29. 06. 2023

Úspěšná transakce – prodej vývojářské společnosti SYSCOM SOFTWARE

PEYTON legal zastupovala dosavadní majitele při prodeji významné vývojářské společnosti SYSCOM SOFTWARE české technologické skupině Aricoma, která je součástí investiční skupiny KKCG Karla Komárka a je největším poskytovatelem ICT služeb v Česku a na Slovensku. SYSCOM SOFTWARE se specializuje na vývoj softwaru pro státní správu a na trhu se pohybuje od roku 1994. Mezi nejvýznamnější …

Číst více