Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

23. 06. 2023

Příslušná osoba v kontextu ochrany oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů, (dále jen „Zákon“) nabyl konečné podoby a byl publikován dne 20. 6. 2023 ve Sbírce zákonů. Česká republika tím splnila svůj závazek implementovat do svého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 (dále jen „Směrnice“), i když tak učinila se značným zpožděním, jelikož transpoziční lhůta pro implementaci Směrnice uplynula již …

Číst více
19. 06. 2023

Právní regulace užití hmyzu v potravinách

Počátkem letošního roku Evropská komise schválila další druhy hmyzu, které je možné uvádět na trh jako potraviny určené pro lidskou spotřebu.[1] V této souvislosti proběhla napříč společností řada dezinformací, a proto přinášíme přehled možností užití hmyzu v potravinách dle aktuální právní regulace. V tomto článku se dozvíte zejména které druhy hmyzu a jakým způsobem je možné uvádět na …

Číst více
09. 06. 2023

Ochrana oznamovatelů – nové povinnosti pro zaměstnavatele

Již 1. srpna 2023 nabude účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů, který v souladu s evropskou legislativou zavádí institucionální ochranu oznamovatelů. Hlavní novinkou je povinnost povinných subjektů: implementovat tzv. vnitřní oznamovací systém, který umožní zpravidla zaměstnancům –oznamovatelům bezpečně oznamovat protiprávní jednání, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svojí pracovní činností; a určit tzv. příslušnou osobu, jež bude oznámení vyřizovat dle …

Číst více
08. 06. 2023

Právo domáhat se výmazu důvodů odvolání z funkce člena orgánu v obchodním rejstříku

Ve svém nedávném rozhodnutí se Nejvyšší soud ČR zabýval především otázkou, zda náleží odvolanému a z obchodního rejstříku vymazanému jednateli společnosti právo bránit se proti zápisu skutečností souvisejících s jeho odvoláním, resp. výmazem z obchodního rejstříku dle § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících (dále jen „ZoVR”), zejména tedy situací, kdy v souvislosti s odvoláním a výmazem …

Číst více