Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Články

22. 03. 2020

Nová koncepce monistického systému vnitřní struktury uspořádání akciové společnosti

V následujícím článku, který je již druhým v pořadí ze série, v níž se naše advokátní kancelář detailněji zaměřuje na změny, které přinese první rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabyde účinnosti dne 1. 1. 2021, bychom Vám rádi podrobněji přiblížili další …

Číst více
21. 03. 2020

Jak je to s náhradou škody způsobenou krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem (COVID-19)?

Situace ohledně šíření koronaviru (COVID-19) s sebou nenese pouze zdravotní rizika a s nimi pojící se zvýšenou ochranu zdraví nás všech, ale rovněž přijímání opatření, jejichž důsledkem je i omezování podnikatelských aktivit, jež pak mají v některých případech značné ekonomické dopady na fungování dotčených podniků.

Číst více
19. 03. 2020

Neplnění smluvních závazků jako možný důsledek epidemie koronaviru (COVID-19)

Probíhající epidemie koronaviru (COVID-19) a související restriktivní opatření orgánů veřejné moci v současné době nevyhnutelně zasahují do podnikatelské činnosti a ohrožují či dokonce znemožňují plnění smluvních závazků převzatých ještě v době, kdy s epidemií ani s opatřeními omezujícími podnikání nebylo počítáno. Snadno tak mohou nastat situace, kdy se smluvní strana zcela mimovolně dostane do prodlení se splněním svých závazků …

Číst více
18. 03. 2020

Uzavření provozoven nebo omezení odbytu – pracovněprávní dopady (COVID-19)

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda usnesením č. 69/2020 Sb. na 30 dní nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19). Následně vláda přijala řadu krizových opatření, která způsobila mimo jiné zavření nebo omezení provozu vybraných provozoven, kanceláří a podniků. Jedná se hlavně o krizová opatření …

Číst více