Co Vás zrovna
zajímá.

Aktuální informace o programu Antivirus – prodloužení režimu B a kontroly

Vláda dne 26. 10. 2020 prodloužila režim B programu Antivirus do konce roku 2020 a navázala tak na prodloužení režimu A programu Antivirus, které bylo vládou schváleno již 14. 10. 2020. Režim B je určen k řešení nepřímých hospodářských dopadů pandemie COVID-19 a pomáhá zejména subdodavatelům, kteří jsou přímo navázáni na firmy, které byly uzavřeny nařízením vlády.

Prodloužení režimu B programu Antivirus

Režim B programu Antivirus je určen pro případy, kdy zaměstnanci nemohou pracovat na základě překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce – § 208 zákoníku práce, chybějí subdodávky – § 207 písm. a) zákoníku práce nebo došlo k poklesu poptávky – § 209 zákoníku práce). Podmínky režimu B zůstávají naprosto stejné jako doposud a nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo pro Úřady práce ČR.

Právo na náhradu zaměstnanců:

  • v případě omezení provozu (uzavření) pro nedostatek pracovníků z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců(30 % a více), náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky;
  • v případě omezení dostupnosti vstupů(surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, náleží dotčenému zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky;
  • v případě omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele(částečná nezaměstnanost) náleží dle dohody s odborovou organizací dotčenému zaměstnanci náhrada mzdy ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky a nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, tak dle vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Refundace zaměstnavatele: ve všech případech má zaměstnavatel nárok na 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (superhrubá mzda). Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29.000,- Kč měsíčně.

Podávání žádostí je stále zcela elektronizované a probíhá prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce.

Program Antivirus režim A a C

Režim A programu Antivirus, který je určen pro zaměstnavatele s nuceným omezením provozu byl také prodloužen do konce letošního roku. Uzavřené provozy mají nově nárok na 100 % náhrad mezd, v případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd. Více informací naleznete v článku Aktuální informace o programu Antivirus – úprava režimu A a kontroly[1].

Režim C programu Antivirus upravoval odpuštění odvodů na povinném sociálním pojištění pro zaměstnavatele a k jeho prodloužení prozatím nedochází.

Kontroly

Režim A i B programu Antivirus mají striktní podmínky, ke kterým se žadatel zavazuje uzavřením dohody s Úřadem práce. Kvůli ověření těchto podmínek k žadatelům již od léta započaly chodit kontroly Úřadu práce.

Kontrola zkoumá plnění veškerých povinností, které se jakkoli týkají čerpání příspěvků v rámci programu ve vztahu k dotčeným zaměstnancům – řádné uzavření pracovní smlouvy a případných navazujících dodatků a dokumentace (např. mzdových výměrů), evidence docházky, překážek v práci a odpracované pracovní doby, výpočet a výplata mzdy a odvodů, interní směrnice a pokyny související s tzv. částečnou nezaměstnaností a doslova veškerá dokumentace a evidence k těmto procesům, vč. jejich souladu s informacemi uváděnými v měsíčních vyúčtování v rámci programu Antivirus.

Provedení kontroly lze očekávat u naprosté většiny subjektů, které podporu čerpaly. Proto, čerpáte-li jakékoli příspěvky z programu Antivirus, Vám důrazně doporučujeme se na takovou kontrolu připravit.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Kateřina Roučková, právní asistentka – rouckova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

29. 10. 2020

 

 

[1] https://www.peytonlegal.cz/aktuality-program-antivirus/

 

Zpět na články