#

PEYTON legal je česká advokátní kancelář. Zkušený tým našich advokátů poskytuje komplexní právní služby, především v oblasti obchodního a závazkového práva pro české i zahraniční klienty. Všichni advokáti PEYTON legal mají v rámci svých specializací dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb, jak dokazují naše rozsáhlé reference a jak se můžete sami přesvědčit.

Novinky
14. 02. 2019

Protipadělková regulace léčiv aneb co přináší za změny

Velký zlom v souvislosti s nově zavedenou protipadělkovou regulací v oblasti léčivých přípravků již nastal. Dne 9. 2. 2019 vstoupilo v účinnost Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. 10. 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obolu humánních léčivých přípravků (dále jen „Nařízení“). Nařízení je právním …

Číst více
24. 01. 2019

Novela zákona o obchodních korporacích

V souvislosti s plánovanou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), která byla předložena Ministerstvem spravedlnosti a momentálně je v projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na její 26. schůzi, bychom Vás rádi informovali o stěžejních změnách, jež tato novela přinese. Rozsáhlá novela navazuje …

Číst více
11. 01. 2019

Náročné požadavky na řádné vyúčtování spotřeby energií platí i pro komerční nájmy

Překvapivě bez velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti dosud zůstává rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 2018, č.j. 26 Cdo 5212/2017-147, ve kterém byl použit poměrně výrazně extenzivní výklad pravidel pro pravidelné roční vyúčtování služeb poskytovaných s nájmem nemovitých věcí. Toto rozhodnutí může mít velmi závažné důsledky zejména pro pronajímatele nemovitých věcí nebytového charakteru, …

Číst více