Co Vás zrovna
zajímá.

Náhrada škody pro členy Českomoravského svazu minipivovarů

Naše advokátní kancelář bude spolupracovat s Českomoravským svazem minipivovarů (ČMSMP) ve věci poskytování právních služeb jeho členům při uplatňování nároků na náhradu škody způsobené přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19).

Konkrétně bude naší kanceláří provedena analýza dopadů opatření přijatých orgány veřejné moci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a z důvodů těchto opatření vzniklých a hrozících škod pro členy ČMSMP. V případě nutnosti se postaráme o přípravu dalších kroků za členy ČMSMP vůči státu, včetně vyvolání jednání a provedení případných právních kroků k ochraně zájmů členů ČMSMP.

Přestože nedávno došlo k nahrazení krizových opatření Vlády ČR mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a v důsledku této změny k určitému oslabení postavení těmito opatřeními poškozených podnikatelů, existuje mnoho důvodů a argumentů pro to, aby se náhrady škody podle krizového zákona mohli poškození domáhat, a to jak za prvních 10 dní trvání omezení nařízeními Vlády ČR, tak i za dobu platnosti omezení vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, proto bude naše kancelář v případě neúspěchu jednání připravena podniknout kroky k vymožení příslušných nároků, zejména tedy kroky spočívající v náhradě škody.

Tým zabývající se problematikou náhrady škody členům ČMSMP bude řídit advokát Mgr. Martin Pospíchal – neváhejte se na něj obrátit.

Mgr. Martin Pospíchal, advokát

tel.: +420 774 624 288

e-mail: pospichal@plegal.cz

Věříme, že najdeme efektivní cestu pomoci členům ČMSMP tak, abychom jim pomohli zachovat jejich podnikání a udrželi kulturu minipivovarnictví v České republice při životě.

 

PEYTON legal

 

www.peytonlegal.cz

 

02 .04. 2020

 

Zpět na články