Co Vás zrovna
zajímá.

O novele zákoníku práce a našich pracovních snídaních

Ve dnech 29.7. a 30.7. naše advokátní kancelář pořádala pro klienty a sousedy z Futurama Business park dvě pracovní snídaně s výkladem na téma – Novela zákoníku práce – zásadní změny v teorii a praxi. Do problematiky zásadních změn, které novela do platné praxe přináší, přítomné uvedli kolegové Jakub Málek a Jáchym Stolička.

Jednalo se již o několikátou pracovní snídani pořádanou naší advokátní kanceláří. Největším benefitem pracovního setkání bylo pro přítomné především ušetření jejich času ve vztahu k samostudiu, které by novela v následujících týdnech vyžadovala. Naši kolegové shrnuli novou právní úpravu a podali ji ve zjednodušené formě tak, aby nová pravidla byla bez větších obtíží jednoduše aplikovatelná pro všechny zúčastněné.

Nemohli jste se pracovní snídaně zúčastnit, a přesto nechcete přijít o klíčové změny v právní úpravě?

O nejvýznamnějších změnách ve vztahu k novele jsme již informovali ve dvou článcích. První z nich Očekávaná novela zákoníku práce předložena zákonodárců – souhrn plánovaných změn obecně pojednává o komplexním obsahu novelizace právní úpravy, ač ještě před legislativními změnami v Parlamentu ČR. Druhý článek Novela zákoníku práce: změny v doručování písemností cílí na změny ve vztahu ke konceptu doručování písemností, kterou novela nabytím účinnosti zavádí.

První část novely, která upravuje především doručování písemností, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a odvolání vedoucích zaměstnanců, nabude účinnosti již 30. července. Na konci měsíce taktéž dojde k transpozici směrnice týkající se vysílání zaměstnanců. Další proměny pracovního práva v podobě změny výpočtu dovolené, uzákonění sdíleného pracovního místa nebo náhrady újmy na zdraví, se do platné právní úpravy promítnou až v příštím roce, tj. od 1. ledna 2021.

O konkrétních změnách Vás budeme informovat v následujících měsících prostřednictvím našich článků. Pokud nechcete přijít o důležité právní aktuality nejenom ve vztahu k novele, neváhejte sledovat naše sociální sítě.

V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s pracovněprávní problematiku se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

JUDr. Jáchym Stolička, advokátní koncipient – stolicka@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

  1. 07. 2020

 

 

Zpět na články