Co Vás zrovna
zajímá.

Právní pomoc potravinám stále pomáhá!

Právní pomoc potravinám, pro bono projekt naší advokátní kanceláře, který vznikl ve spolupráci s Potravinářskou komory České republiky, stále pomáhá a poskytuje bezplatné základní právní poradenství v oblastech obecných i specifických pro provozovatele potravinářských podniků. „Impulzem pro vznik projektu bylo především to, že jsme chtěli nabídnout bezplatnou právní pomoc důležitému segmentu ekonomiky. Udržení produkce potravin v takovéto době a snížení zátěže jejich výrobcům jsme považovali za důležitou hodnotu,“ doplňuje Jakub Málek.

 

Projekt je dostupný na webu (https://help.potravinycesko.cz/) a má za cíl poskytnout základní právní poradenství v dobách pandemie COVID-19 zejména českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří jsou zasaženi současnou krizí či vynakládají obrovské úsilí k udržení zásobování obchodů a obyvatel.

Web obsahuje databázi položených právních otázek a na ně daných odpovědí řazenou do jednotlivých témat. Databáze je vytvářena z jednotlivých dotazů tazatelů a lze v ní vyhledávat.

Nenajde-li uživatel odpověď na svůj dotaz, může jej položit na webu přes tlačítko „Zeptejte se“.

 

„Plánujeme projekt držet funkční ve stávající podobě, tedy zachovat jeho bezplatnost, transparentnost a přehlednost. Doba bude specifická a turbulentní, myslíme tedy, že udržení jistoty je to nejdůležitější. Nechceme aktuálně předvídat, jaký bude vývoj s pandemií COVID-19, avšak projekt budeme provozovat tak dlouho, jak to bude nutné. V případě, že bude jistě, že pandemii odezněla, plánujeme know-how, které v rámci projektu nashromáždíme publikovat a udržet dostupné pro veřejnost,“ uvádí Jakub Málek, partner PEYTON legal.

 

O činnosti projektu Právní pomoc potravinám se mimo jiné psalo i na stránkách Asociace společenské odpovědnosti.

 

Projekt vznikl za podpory Smartly a Pavel Babáček, bez nichž by projekt nevznikl.

 

www.peytonlegal.cz

 

12. 02. 2021

 

 

Zpět na články