Co Vás zrovna
zajímá.

Jak se stát partnerem pro splnění udržitelných cílů?

Jak jsme Vás již informovali v polovině srpna se náš právní tým bude účastnit SDGs Beach Volleyball Cupu 2021 pořádaného Asociací společenské odpovědnosti. Turnaj mimo stránku výkonností podporuje myšlenku udržitelných cílů (SDGs).

Co si pod pojmem SDGs představit?

Cíli udržitelného rozvoje se rozumí soubor 17 cílů (Sustainable Development Goals – SDGs), který byl představen Organizací spojených národů v roce 2015 a má pomoci v řešení ekonomických, sociálních a environmentálních problémů naší planety. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán obsahující SDGs má do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě.

 

 

SDGs byly vytvořeny na mezinárodní úrovni a primárně cílí na vlády jednotlivých zemí. Nicméně jejich účelem je do plnění zapojit co největší počet firem, organizací i jednotlivců. Jsou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. SDGs zavazují každého z nás, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety.

Jak se stát partnerem ke splnění udržitelných cílů

SDGs jsou konstruovány tak, aby každý mohl svým běžným fungováním přispět k udržitelnějšímu světu. Jedním z úkolů každého týmu je zvolení si udržitelného cíle, za který bude po dobu turnaje hrát. Dalším úkolem týmů je informovat o udržitelných cílech a možnostech jejich plnění. Tým PEYTON legal se rozhodl hrát za globální cíl 17 „Partnerství ke splnění cílů“.

 

 

„Vzhledem k tomu, že PEYTON legal je advokátní kanceláří, kdy naplňování jiných SDGs cílů by bylo poměrně problematické, ne-li nemožné, rozhodli jsme se pro cíl 17, jelikož nejlépe vystihuje přínos, který PEYTON legal může nabídnout. Nadšení právníci z PEYTON legal pomáhají na vícero partnerských projektech a v rámci pro bono aktivit, kdy poskytujeme naše odborné služby tak, kde je to nutné, a to s důrazem na projekty, které mají pozitivní dopad na naše okolí,“ shrnuje Jakub Málek.

Otázka plnění udržitelných cílů se netýká pouze velkých společností ale i jednotlivců či dokonce dětí. Každý z nás může svým chováním napomoci k partnerstvím a spolupráci v prostředí, ve kterém se nachází, ať už se jedná o rodinu, školní kolektiv, zaměstnání či společnost. Každý se může stát tím, který bude aktivně ostatní vybízet k partnerství a spolupráci, čímž napomůže nejenom sociální skupině, ve které se nachází, ale i k plnění globálního cíle číslo 17.

Co může udělat dítě pro Partnerství ke splnění cílů?

 • Brát domácí práce jako týmovou záležitost. Když bude spolupracovat s ostatními členy rodiny, půjde všechno lépe.
 • Když si bude hrát s kamarády hry nebo sportovat, všímat si, co všechno dokáže díky spolupráci.
 • Najít na internetu videa, která ukazují, jak spolupráce mezi lidmi přinesla něco dobrého.
 • Zamyslet se s kamarády, rodiči a učiteli, jak si představuje svět, ve kterém by se všem dobře žilo.

Jak může napomoci jednotlivec?

 • Objevovat a sdílet Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).
 • Podporovat ty, kteří podporují společnost.
 • Zapojit se na pozici dobrovolníka do různých akcí ve své komunitě.

Jak může napomoci společnost?

 • Vytvářejte a rozvíjejte globální partnerství pro udržitelný rozvoj.
 • Sdílejte své zkušenosti s ostatními.
 • Implementujte do strategie firmy naplňování Cílů udržitelného rozvoje a bavte se o možnostech jejich implementace i se svým dodavateli a ostatními firmami.
 • Udržujte partnerství mezi vaší společnosti, vládními institucemi a občanským sektorem.
 • U špatných vztahů partnerství se snažte o jejich nápravu a narovnání.

 

Více informací o udržitelném cíli číslo 17 a o tom, jak aktivně napomoci k jeho splnění, se dočtete zde:

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/sdg/partnerstvi-ke-splneni-cilu/

 

Pokud chcete otestovat svoje znalosti týkající se globálních cílů, rozhodně vyzkoušejte Hru za lepší svět (https://www.hrazalepsisvet.cz) od Asociace společenské odpovědnosti.

 

www.peytonlegal.cz

 

30. 07. 2021

 

 

Zpět na články