Co Vás zrovna
zajímá.

Evropský grantový příspěvek na ochranné známky (téměř) pro každého

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) na začátku roku představil nový Grantový fond pro malé a střední podniky, prostřednictvím kterého mohou dosáhnout na grantový příspěvek na náklady související s podáním přihlášky ochranné známky (popř. průmyslového vzoru) až ve výši 1.500 EUR. Nejbližší období pro podání žádostí začíná již 1. května 2021.

Obecně

Grantový příspěvek lze využít:

  • na podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru a s tím spojený administrativní poplatek,
  • na tzv. služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (jako jsou např. rešerše před podáním přihlášky ochranné známky).

Žadatelům může být takto v rámci Fondu poskytnut příspěvek až v horní výši 1.500 EUR.

Poplatek za výše uvedené služby není ze strany EUIPO hrazen v plné výši. Na podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru lze získat 50 % ze základního správního poplatku. Pokud se žadatel rozhodne využít služby předběžné diagnózy, z Fondu bude nahrazena částka ve výši až 75 % z částky za rešerši u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Oprávněným žadatelem je malý nebo střední podnik ve smyslu platných pravidel a Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků Evropské komise.

Součástí podání žádosti o grantový příspěvek je taktéž předepsaná dokumentace. Pokud si nebudete jisti, jestli je Vaše žádost o příspěvek kompletní, doporučujeme vyplnění Kontrolního seznamu pro žadatele dostupného na webových stránkách grantového programu (v dolní části stránky).

Proces podání žádosti a přiznání grantového příspěvku

O grantový příspěvek může být zažádáno v nejbližším období od 1. května 2021 prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře dostupného zde: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/grants-sme-fund#timeline.

Šance na zisk příspěvku z Fondu je u oprávněného žadatele velmi vysoká. Příspěvek získá každý, kdo splní podmínky do okamžiku vyčerpání přidělených peněz.

Šance na získání grantového příspěvku bude podpořena, pokud bude žádost podána vždy na začátku některého z následujících období:

  • 1. května – 30. května 2021
  • 1. července – 31. července 2021
  • 1. září–30. září 2021

Žádosti podané mimo stanovená období nebudou brány v potaz.

O rozhodnutí o přidělení příspěvku bude EUIPO rozhodovat vždy v měsíci, kdy se žádosti nepřijímají.  Brzy začne další období pro podávání žádostí o příspěvek. Pokud se chystáte o příspěvek zažádat, doporučujeme žádost odeslat co nejdříve po začátku období, aby byla maximalizována šance na jeho získání.

O grantový příspěvek v rámci Fondu lze zažádat pouze jednou. Pokud se rozhodnete pro podání žádosti v rámci Fondu, předpokládá se následující postup:

  • podání žádosti o grantový příspěvek;
  • podání přihlášky národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru nebo využití služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (v případě zájmu o pomoc s přihlášením ochranné známky či průmyslového vzoru jsme Vám plně k dispozici);
  • zaplacení poplatků spojených s výše uvedenými úkony;
  • podání žádosti o proplacení (části) těchto poplatků skrze elektronický formulář;
  • výplata grantového příspěvku na účet ve lhůtě jednoho měsíce.

Závěr

Evropská unie prostřednictvím EUIPO a jeho Fondu usiluje o větší provázanost národních a evropských úřadů průmyslového vlastnictví. Zřízením Fondu a možnosti poskytnutí příspěvku dojde k posílení ochrany jednotlivých subjektů pohybujících se na poli duševního vlastnictví nejenom ve vnitrostátním, ale i v evropském měřítku.

V případě zájmu o pomoc s vyplněním žádosti o příspěvek nebo se zpracováním a podáním přihlášky ochranné známky se na nás neváhejte obrátit.

 

JUDr. Tadeáš Petr, partner – petr@plegal.cz

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

26. 04. 2021

 

 

Zpět na články