Co Vás zrovna
zajímá.

WIPO PROOF – revoluce v dokazování existence práv duševního vlastnictví

Na konci května tohoto roku představila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) novou online službu pro široké spektrum uživatelů pod názvem WIPO PROOF. Služba představuje účinný nástroj pro vytvoření důkazu o existenci dokumentů či dat vztahujících se k jakýmkoli právům duševního vlastnictví v konkrétním časovém okamžiku, a tím doplňuje stávající systémy ochrany práv plynoucích z duševního vlastnictví.

Obecně

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) představila veřejnosti novou službu, která poskytne všem vlastníkům práv plynoucích z duševního vlastnictví nový účinný nástroj k prokázání existence konkrétního práva v daném čase. Nemusí se jednat jen o ochranu klasického práva duševního vlastnictví, jako je např. vynález či autorské dílo, může jít i o obchodní tajemství, algoritmus umělé inteligence či obchodní záznam. Nový důkazní nástroj nefunguje na stejném principu jako klasická databáze (jako např. databáze ochranných známek nebo databáze patentů).  Jak se ve své funkčnosti od těchto databází liší?

Princip fungování

WIPO PROOF je online služba, která vytvoří důkaz o existenci digitálního spisu duševního vlastnictví v jakémkoli konkrétním časovém okamžiku. Zjednodušeně řečeno, uživatel si může prostřednictvím této služby kdykoliv  nechat „potvrdit“ držbu jakýchkoli dokumentů, které má k dispozici v elektronické podobě, a které se vztahují k jeho právům duševního vlastnictví.  Po zpracování žádosti je systémem vytvořen WIPO PROOF doklad (tzv. token) k označení příslušných elektronických souborů, tj. mezinárodně uznávaný digitální identifikátor s vyznačením data a času, který může být využit jako důkaz v rámci soudního sporu. Tímto způsobem získá žadatel potvrzení, že to byl právě on, kdo v daný okamžik s příslušnými materiály (vztahující se k právům duševního vlastnictví) disponoval. Tokeny WIPO PROOF lze zakoupit jednorázově za poplatek 20 CHF nebo v balíčku s platností dva roky pro více dokladů (10 dokladů za sníženou sazbu 190 CHF).

Benefity používání

Hlavním benefitem je beze sporu fakt, že vygenerovaný token může být použit jako důkazní prostředek díky tomu, že prokazuje existenci konkrétní dokumentace (digitálního spisu) v určitém okamžiku, stejně jako osobu, která s těmito dokumenty v daném okamžiku disponovala. WIPO předpokládá, že tokeny se budou využívat zejména jako důkazní materiál v případě sporu založeném na protiprávním chování a zásahu do práv duševního vlastnictví. WIPO PROOF lze použít v zemích, které legálně uznávají a přijímají certifikované digitální důkazy.

Využití služby je maximálně důvěryhodné a bezpečné, a proto není důvod se obávat zneužití dat třetími stranami. Na službu je aplikován nejvyšší standard technologie digitálního šifrování a veškerá data jsou ukládána na zabezpečených serverech ve Švýcarsku (to platí pro příslušné identifikátory; samotné zdrojové soubory/ digitální spisy zůstávají ve vlastnictví uživatelů a nejsou kopírovány na servery WIPO). Využití nové online služby je cenově výhodné zejména pro ty žadatele, kteří si předplatí cenově zvýhodněný baliček tokenů s platností dva roky.

Závěr

Nová služba WIPO PROOF přináší do právní praxe významný nový nástroj pro získávání důkazů o existenci dokumentů osvědčujících práva duševního vlastnictví v konkrétním čase. Služba doplňuje stávající systémy IP tím, že pomáhá inovátorům a tvůrcům podniknout ověřitelné kroky k ochránění řady výstupů jejich práce na cestě od konceptu vývoje až po komercializaci. WIPO PROOF je oficiálně dalším nástrojem pro strategickou správu duševního vlastnictví.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se práva duševního vlastnictví či práv z něj přímo vyplývajících Vám jsme k dispozici – neváhejte se proto na nás obrátit.

 

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

JUDr. Tadeáš Petr, partner a advokát – petr@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

17. 07. 2020

 

Zpět na články