Co Vás zrovna
zajímá.

Partnerství ke splnění cílů – udržitelné cíle v PEYTON legal

PEYTON legal se bude opět účastnit SDGs Beach Volleyball Cupu pořádaného Asociací společenské odpovědnosti. Turnaj mimo stránku výkonností podporuje myšlenku udržitelných cílů (SDGs).

Co si pod pojmem SDGs představit?

Cíli udržitelného rozvoje se rozumí soubor 17 cílů (Sustainable Development Goals – SDGs), který byl představen Organizací spojených národů v roce 2015 a má pomoci v řešení ekonomických, sociálních a environmentálních problémů naší planety. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán obsahující SDGs má do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě.

SDGs byly vytvořeny na mezinárodní úrovni a primárně cílí na vlády jednotlivých zemí. Nicméně jejich účelem je do plnění zapojit co největší počet firem, organizací i jednotlivců. Jsou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. SDGs zavazují každého z nás, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety.

PEYTON legal a udržitelné cíle

Zařazení advokátní praxe do plnění SDGs cílů není úplně snadným úkolem, avšak bezpochyby ne nemožným. I jako advokátní kancelář jsme našli způsob, jak přispět v rámci udržitelnosti a pomoci společnosti.

Letos jsme se v rámci turnaje opět rozhodli hrát za udržitelný cíl číslo 17 –  Partnerství ke splnění cílů. Tento cíl nejlépe charakterizuje filozofii naší kanceláře, kterou je práce našich právníků na různých partnerských pro bono projektech, které mají ten nejlepší dopad na naše okolí. A právě tyto pro bono aktivity jsou základním nástrojem, kterým přispíváme k plnění udržitelnosti.

Pokud jde o naplňování udržitelného cíle číslo 17 – Partnerství ke splnění cílů, PEYTON legal je aktivní na několik úrovních, a to jak vlastní činností, tak podporou těch, kteří dále pomáhají naplňovat udržitelné cíle, ale také i poskytování právních služeb v rámci projektů, které naplňují SDGs a rovněž standardy ESG.

Neopominutelným aspektem fungování PEYTON legal je snaha poskytovat pro bono (bezplatné) právní služby těm, kteří to potřebují, jelikož jsou nějakým způsobem znevýhodněni a dostali se do tíživé situace, a to jak fyzickým osobám, tak i neziskovým či příspěvkovým organizacím.

V rámci pro bono poradenství nesmíme opomenout ani podporu aktivit a fungování Asociace společenské odpovědnosti a jejích významných projektů, jak jsou například Ceny SDGs (https://www.spolecenskaodpovednost.cz/ceny-sdgs/) a Global Goals Summit, či právní podpora udržitelnému e-shopu Nakup na dobro (https://www.nakupnadobro.cz/), který získal i cenu udržitelného e-shopu v prestižní soutěži Shoproku.

PEYTON legal i nadále provozuje projekt Právní pomoc potravinám, který pomáhá a poskytuje bezplatné základní právní poradenství v oblastech obecných i specifických pro provozovatele potravinářských podniků v těžkých dobách omezení vlivem pandemie COVID-19 a ruské agrese na Ukrajině (https://help.potravinycesko.cz/).

Vedle uvedené platformy pak také pravidelně odpovídáme na dotazy v právní poradně webu Právní prostor (https://www.pravniprostor.cz/poradna), čímž poskytujeme lidem cenné rady a právní poradenství zejména v oblastech pracovního práva.

Vedle poskytování pro bono právních služeb a podpory Asociace společenské odpovědnosti nezapomínáme v PEYTON legal i na přímou podporu a dobročinnost.

V rámci Giving Tuesday jsme se v rámci celého office parku Futurama Business Park rozhodli zorganizovat sbírku oděvů pro Azylový dům sv. Terezie sídlící v sousedství našich kanceláři v Praze– Karlíně, který poskytuje ubytování lidem bez přístřeší a pomáhá jim osvojit si návyky potřebné k tomu, aby dokázali dlouhodobě bydlení udržet. Sbírka slavila velký úspěch a zajistila zásoby oděvů pro azylový dům na většinu zimní sezóny.

V rámci podpory ukrajinských občanů v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině jsme se rozhodli pomáhat více cestami.

  • PEYTON legal věnovala finanční dar ve výši 100.000,- Kč ukrajinským dětem v rámci projektu Pomoc Ukrajině pod záštitou UNICEF.
  • Kromě finanční pomoci jsme se zaměřili i na tu materiální. Zaměstnanci PEYTON legal v rámci iniciativy 4ukraine.cz věnovali spacáky, hygienické potřeby a sunary pro děti.

Managing partner PEYTON legal, Jakub Málek, se pak účastnil dvou meetupů realizovaných naším klientem ATACCAMA pro ukrajinské občany, kteří u nás hledají zaměstnání a útočiště. Jakub na těchto besedách poskytoval právní poradenství nejen v otázkách pracovního práva.

  • PEYTON legal se oficiálně zapojila i do iniciativy bezplatné právní pomoci pro záštitou České advokátní komory, v rámci které pomohla několik ukrajinským občanům s jejich právními dotazy.

Více informací o konkrétních aktivitách naleznete na našem webu.

Staňte se také partnerem ke splnění udržitelných cílů

Otázka plnění udržitelných cílů se netýká pouze velkých společností ale i jednotlivců. Každý z nás může svým chováním napomoci k partnerstvím a spolupráci v prostředí, ve kterém se nachází, ať už se jedná o rodinu, školní kolektiv, zaměstnání či společnost. Každý se může stát tím, který bude aktivně ostatní vybízet k partnerství a spolupráci, čímž napomůže nejenom sociální skupině, ve které se nachází, ale i k plnění globálního cíle číslo 17.

Více informací o udržitelném cíli číslo 17 a o tom, jak aktivně napomoci k jeho splnění, se dočtete zde:

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/sdg/partnerstvi-ke-splneni-cilu/.

Pokud chcete otestovat svoje znalosti týkající se globálních cílů, rozhodně vyzkoušejte Hru za lepší svět (https://www.hrazalepsisvet.cz) od Asociace společenské odpovědnosti.

 

www.peytonlegal.cz

 

03.06.2022

 

 

Zpět na články