Co Vás zrovna
zajímá.

Štítek: Skuteční majitelé

05. 03. 2021

Nová právní úprava evidence skutečných majitelů – shrnutí zásadních změn

V našich předešlých článcích jsme Vás již průběžné informovali o vývoji nové legislativní úpravy v souvislosti s evidencí skutečných majitelů, která reaguje na povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU …

Číst více
14. 08. 2020

Další vývoj připravovaných změn evidence skutečných majitelů

V našem článku o právní úpravě evidence skutečných majitelů a jejich plánovaných změnách jsme Vás již informovali o blížící se novele zákona o evidenci skutečných majitelů. Zmiňovaný návrh zákona a související změnová legislativa zejména k zákonu o veřejných rejstřících právnických [1], a AML zákonu [2], dostály v mezidobí dalšího vývoje v rámci legislativního procesu.  Obecně k aktuálnímu stavu  Evidence skutečných majitelů byla do českého právního řádu zavedena v roce 2017 s povinností provedení zápisu pro …

Číst více
26. 08. 2019

Právní úpravu evidence skutečných majitelů čekají změny

Dosavadní právní úprava evidence skutečných majitelů zatím zcela nenaplnila očekávání zejména ve svém přínosu v boji proti praní špinavých peněz či prevence proti střetu zájmů. Obchodní korporace měly povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů do 1. ledna 2019, nicméně tuto povinnost splnilo jen malé množství společností, a to zejména i kvůli tomu, že za nesplnění této povinnosti …

Číst více
14. 12. 2018

Lhůta pro zápis do evidence skutečných majitelů se blíží

Již za necelý měsíc uplyne lhůta, ve které mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat své skutečného majitele do tzv. evidence skutečných majitelů. Je Vaše společnost na splnění této povinnosti připravena? Novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) a zákona o veřejných rejstřících …

Číst více
Zpět na články