Co Vás zrovna
zajímá.

Směrnice o jednorázových plastech – nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu

Evropský parlament 27. března 2019 přijal nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu, když schválil návrh směrnice o omezení vlivu některých plastových výrobků na životní prostředí (Směrnice o jednorázových plastech nebo-li Single-Use Plastics Directive). Po tomto schválení Evropským parlamentem Rada ministrů dokončí formální přijetí a bude následovat zveřejnění textu směrnice v Úředním věstníku Evropské unie.

Směrnice je přijímána z důvodu nepřetržitého nárůstu plastových odpadů a jeho úniku do životního (zejména mořského) prostředí. Jejím cílem je předejít a omezit dopad některých plastových výrobků na životní prostředí a lidské zdraví a podporovat přechod k oběhovému hospodářství s pomocí inovativních obchodních modelů, výrobků a materiálů a přispívat tím k účinnému fungování vnitřního trhu.

Směrnice se vztahuje na plastové výrobky na jedno použití, na výrobky vyrobené z oxodisolubilního plastu a na rybářské vybavení obsahující plast. Plastové výrobky na jedno použití tato směrnice specifikuje jako výrobky, které jsou vyrobeny zcela či částečně z plastu a nejsou vytvořeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby během své životnosti prošly několika cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění nebo opětovně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly vytvořeny a cílí především na vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčinky na balonky, stejně tak plastové kelímky, obaly na jídlo z expandovaného polystyrenu a na všechny výrobky vyrobené degradovatelného oxo-plastu.

Směrnice zavádí následující cíle a opatření:

  • zákaz pro vybrané výrobků na jedno použití, pro které existují na trhu alternativy: vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčinky na balonky, stejně tak plastové kelímky, obaly na jídlo z expandovaného polystyrenu a na všechny výrobky vyrobené degradovatelného oxo-plastu;
  • opatření ke snížení spotřeby obalů na jídlo a nápojových kelímků vyrobených z plastu a specifického označování některých výrobků jak jsou např. hygienické vložky, tampony, aplikátory tamponů, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry;
  • rozšířená schémata odpovědnosti producentů pokrývající náklady na čištění odpadků, které se vztahují na produkty, jako jsou filtry na tabák a lovná zařízení;
  • cíl dosáhnout 90 % separovaného sběru plastových lahví do roku 2029 (77 % do roku 2025) a zavedení konstrukčních požadavků pro připojení uzávěrů na lahve, stejně jako cíl začlenit 25 % recyklovaného plastu do PET lahví od roku 2025 a 30 % ve všech plastových lahvích od roku 2030.

Členské státy budou muset zajistit, aby např. hygienické vložky, tampony, aplikátory tamponů, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry, filtry vyrobené pro použití v kombinaci s tabákovými produkty a kelímky na nápoje byly náležitě označeny. Má jít o viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné označení, které spotřebitele informuje o vhodné možnosti odstraňování odpadů z výrobku, o obsahu plastu ve výrobku a nepříznivých dopadech nevhodných forem odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí.

Sankční opatření za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle nové směrnice stanoví členské státy, lze však jako obvykle počítat zejména v peněžitými pokutami a omezováním uvádění na trh.

Transpoziční lhůta pro členské státy k přijetí vnitrostátních předpisů v souladu s novou směrnicí bude dva roky od zveřejnění textu směrnice v Úředním věstníku Evropské unie.

Přijetí nové směrnice navazuje na přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a je součástí tzv. EU Plastics Strategy[1], která si klade za cíl chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem, podpoří růst a inovace a zároveň přetvoří problém na pozitivní program pro budoucnost Evropy.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Kateřina Roučková, právní asistentka – rouckova@plegal.cz

www.peytonlegal.cz

 

05. 04. 2019

 

 

[1] Více zde: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_en.htm.

 

 

Zpět na články