Co Vás zrovna
zajímá.

„Vystupte ze své komfortní zóny a poznávejte všechny možnosti v zahraničí!“ říká Maxwell Livesey

V srpnu byl na dva týdny součástí našeho právního týmu stážista Maxwell Livesey sbírající právní zkušenosti doslova napříč světem, a to i díky svému mezinárodnímu původu. V rozhovoru se Maxwell rozpovídal o tom, proč se rozhodl studovat právo ve Velké Británii, co za zkušenosti si konkrétně odnesl ze stáže v naší kanceláři a proč by si každý měl vyzkoušet život mimo svoji domovinu.

Jak by ses představil v pár větách?

Jmenuji se Maxwell Livesey, je mi dvacet a studuji právo na Univerzitě v Bristolu, po jehož úspěšném dostudování získám titul LLB. Pocházím z Velké Británie, ale přes rok žiji také ve Švýcarsku nebo v České republice.

Kde se cítíš nejvíce doma?

Doma si připadám nejvíce ve Velké Británii. Je to především tím, že tam trávím nejvíce času. Na prázdniny se vracím do Švýcarska, které mám také velmi rád. Cítím se tam velmi dobře.

Proč sis vybral studium práv zrovna ve Velké Británii?

Studium práva jsem si vybral především z toho důvodu, že bylo propojeno s předměty jako je historie, ekonomie a angličtina tedy s předměty, které mě ve škole vždycky zajímaly.

Právnický titul je také výhodný v tom, že kromě toho, že můžete být právníkem, vám otevírá spoustu dveří od dalších zajímavých profesí, které nejsou ryze právní.

Do Velké Británie jsem šel právo studovat z několika důvodů. Hlavním důvodem byly moje rodinné kořeny. Původně z Velké Británie pocházím a chtěl jsem se tam vrátit. Dalším nepopiratelným důvodem, proč jsem šel studovat právo zrovna tam byl fakt, že anglo-americký právní systém je využíván celosvětově v těch nejlepších právních firmách, což mě přitahovalo.

Jaké kvality by podle tebe měl mít správný právník?

Myslím, že dobrý právník musí být tak trochu analytikem a zároveň musí mít buňky na řešení problémů, aby byl schopen správně identifikovat problémy, a tím pomáhat klientům s jejich různými potřebami. Schopnost flexibility je podle mě také velmi důležitá.

Právníci se musí neustále přizpůsobovat změnám a v případě potřeby musí efektivně měnit své strategie a přístupy v klientovo věci.

Proč jsi se rozhodl pro stáž v zahraničí?

Jsem přesvědčen, že je důležité pracovat s lidmi z různého sociálního a kulturního prostředí, zejména proto, že dnešní pracovní prostředí se stává stále více mezinárodním. Mám rád žití na různých místech po celém světě a s tím spojené poznávání místní kultury, zvyků i lidské mentality.

Máš zkušenosti s advokacií z Velké Británie?

Minulé léto jsem měl tu možnost pracovat v Pinsent Masons LLP v Londýně.

Jak se liší zkušenosti z Velké Británie od zkušeností získaných v České republice?

Zkušenosti z Velké Británii se lišily poměrně dost, protože firma, pro kterou jsem pracoval, byla mnohem větší. V Londýně jsem pracoval ve zvláštním oddělení firmy, kdežto tady jsem získal díky tomu, že poskytujete komplexní právní služby pro své klienty, zkušenosti s prací v mnoha různých oblastech praxe.

Pracovní prostředí bylo tady ve srovnání s Velkou Británií uvolněnější a neformálnější.

Jaké zkušenosti si ze stáže odnášíš?

Především to, že jsem zažil práci v menší firmě, kde mají právníci možnost pracovat v mnoha různých oblastech práva. Dozvěděl jsem se hodně o rozhodčím řízení, což bylo opravdu zajímavé a velmi poučné vzhledem k tomu, že příští rok na univerzitě je jedním z mých volitelných předmětů zrovna mezinárodní rozhodčí řízení. Byla to skvělá zkušenost pracovat s lidmi a firmou mimo Velkou Británii a dozvědět se více o kontinentálním právním systému a o právních postupech v České republice.

Co se ti na stáži v naší kanceláři nejvíce líbilo?

Především pestré spektrum práce, na které jsem měl možnost pracovat. Shrnutí rozhodčího řízení, které jsem měl v průběhu dvou týdnů sepsat, bylo opravdu zajímavé. Těšilo mě, že mimo tento hlavní úkol mi i další právníci ve firmě dávali menší úkoly, abych se mohl věnovat práci v řadě oblastí práva.

Chtěl bys v advokacii pracovat po ukončení studia na univerzitě?

Ještě si nejsem úplně jistý tím, co bych chtěl po vystudování dělat, ale rozhodně nad tím přemýšlím.

V jaké zemi by ses chtěl vzhledem k tvému mezinárodnímu původu právu věnovat?

Určitě ve Velké Británii. Je poměrně jasné proč. Po absolvování univerzity ve Velké Británii a s mateřským jazykem angličtinou se snad nelze rozhodnout jinak.

Jaké jsou hlavní důvody, proč by měli studenti práv jít studovat práva do zahraničí, popřípadě sbírat pracovní zkušenosti napříč více zeměmi?

Studenti práv by měli jít studovat do zahraničí nebo všeobecně získávat pracovní zkušenosti ve více zemích především proto, aby se dostali ze svých komfortních zón a tím získali více zkušeností i znalostí o tom, jak to funguje v různých zemích.

Svět se stává stále více mezinárodním, takže je opravdu důležité být otevřený, přístupný a být schopen pracovat s lidmi z jiných kulturních a sociálních prostředí.

 

 

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz 

 

24. 08. 2020

 

 

Zpět na články