Co Vás zrovna
zajímá.

Aktuální informace o programu Antivirus – prodloužení režimu A, obnovení režimu B

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci schválila vláda v demisi dne 29. listopadu 2021 prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. února 2022, a zároveň znovu obnovila režim B na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Firmám s omezením výroby a služeb budou tedy opět poskytnuty příspěvky na náhrady mezd.

Režim A

Režim A se vztahuje především na případy, kdy jsou zaměstnanci v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19. V rámci režimu A získává zaměstnavatel státní příspěvek ke krytí nákladů, které mu vzniknou výplatou náhrady mezd, a to ve výši 80 %, maximálně však 39.000,- Kč na zaměstnance měsíčně. Tito zaměstnanci pak dostávají náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Původně měl režim A programu Antivirus skončit koncem letošního roku, vláda však rozhodla o jeho prodloužení až do 28. února 2022.

Režim B

Vláda znovu aktivovala režim B programu Antivirus, který bude možné využívat od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Tento režim je určen pro případy vyvolané hospodářskými potížemi, které současná situace přinesla. Program mohou čerpat firmy, jejichž zaměstnanci se z důvodu šíření koronaviru ocitli na překážkách na straně zaměstnavatele, zejména pokud:

  • v zaměstnání absentuje významná část jeho zaměstnanců (§ 208 zákoníku práce), kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • firmám chybějí vstupní dodávky surovin, výrobků, služeb nezbytných k činnosti (§ 207 písm. a) zákoníku práce), kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši minimálně 80 % jeho průměrného výdělku;
  • došlo k poklesu poptávky po službách či produktech firmy (§ 209 zákoníku práce), kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen na základě dohody s odborovou organizací anebo vnitřního předpisu vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku.

Příspěvek je poskytován ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximální měsíční výše příspěvku činí na jednoho zaměstnance činí 29.000,- Kč.

Podmínky pro čerpání

Pro nárok na kompenzace i) je třeba, aby zaměstnavatel striktně dodržoval zákoník práce, ii) firma musí být v podnikové sféře, kdy zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění, přičemž iii) zaměstnanci nebyla ke dni podání vyúčtování dána zaměstnavatelem výpověď (s výjimkou výpovědi dané dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce), a iv) zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy a odvádí odvody.

Příspěvek vyplácí Úřad práce ČR. Podávání žádostí probíhá elektronicky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž postup se liší podle toho, zda firma již má podepsanou Dohodu o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus s Úřadem práce ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Kristýna Nguyenová, právní asistentka – nguyenova@plegal.cz

 

13. 12. 2021

 

www.peytonlegal.cz

Zpět na články