Co Vás zrovna
zajímá.

PEYTON legal členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Naše advokátní kancelář se stala hrdým členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), která je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v České republice.

PEYTON legal členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) 1

Aktuální situace nejednoho nutí k přemýšlení a přehodnocování vlastních hodnot a cílů. Díky opatřením, která byla přijata v boji proti pandemii koronaviru, si společnost rozpomněla na efektivní koncept spolupráce a běžný princip dobré praxe ověřený časem – táhnutí za jeden provaz.

Naše advokátní kancelář se rozhodla přijmout závazek, který neplyne pouze ze zákonných, ale i etických, komerčních a jiných společenských očekávání známý jako společenská odpovědnost, čímž se stala první advokátní kanceláří zapojenou do největší iniciativy společenské odpovědnosti v České republice.

Koncept společenské odpovědnosti se zrcadlí především v závazku firem přijímat taková rozhodnutí a realizovat takové postupy, které jsou žádoucí z hlediska hodnot a cílů celé společnosti, a tím pádem nejsou prospěšná pouze pro firmu jako takovou, ale pro všechny, žádný subjekt nevyjímaje.

Členstvím v Asociaci jsme dobrovolně přebrali spoluodpovědnost za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti a zavázali jsme se chovat v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikáme a poskytuje právní poradenství. Naše advokátní kancelář se postavila na stranu firem, sociálních podniků, škol i jednotlivců, kterým není lhostejné směřování soudobé společnosti.

Těšíme se na spolupráci a možnosti, které nám členství v Asociaci společenské odpovědnosti přinese.

 

www.peytonlegal.cz

 

06. 04. 2020

 

Zpět na články