Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Procesní právo

09. 04. 2020

Insolvenční řízení v antivirové roušce – německá cesta z insolvenční spirály

V Parlamentu ČR se aktuálně projednává návrh zákona na zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti justice (tzv. „lex COVID“).[i] Jedním z hlavních témat krizové úpravy je oblast insolvenčního práva, v rámci kterého má dojít k dočasnému pozastavení podávání věřitelských insolvenčních návrhů, dočasné suspendaci povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh a zavedení institutu mimořádného moratoria. Jelikož s rozšířením nákazy bojuje v současné době většina …

Číst více
28. 02. 2020

Zamyšlení nad aktuální podobou návrhu zákona o hromadném řízení

Vláda České republiky dne 24. února 2020 schválila připravený návrh zákona o hromadném řízení, jenž bude nyní předložen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V tomto článku bude stručně nastíněna a zhodnocena geneze znění návrhu zákona o hromadných žalobách v posledních několika měsících, která byla velmi intenzivní a měla za následek výraznou konceptuální proměnu návrhu zákona …

Číst více
30. 09. 2019

Lze zajišťovacím převodem práva zajistit také budoucí dluh?

Patrně ano, ale na definitivní odpověď si musíme ještě počkat. Nejvyšší soud nevyužil příležitost zaujmout stanovisko k této otázce, předmětné výroky soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil k opětovnému posouzení soudu prvního stupně. Zrušovací rozsudek Nejvyššího soudu[i], resp. obiter dictum tohoto rozhodnutí dává nicméně tušit, že odpověď na otázku obsaženou v názvu tohoto příspěvku bude zřejmě kladná. Obecně …

Číst více
17. 04. 2019

Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu přináší zásadní novinky v oblasti korporátní práva

V nedávné době vydal Nejvyšší soud přelomové rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019[1], ve kterém přináší právní rozbor zásadních a často diskutovaných témat v rámci korporátního práva. V rámci tohoto rozhodnutí se Nejvyšší soud především zabýval: rozhodováním valné hromady o rozdělení zisku a vztahu k použitelnosti účetní závěrky; výkladem náležitostí pozvánky na valnou …

Číst více
Zpět na články