Co Vás zrovna
zajímá.

Kategorie: Procesní právo

30. 09. 2019

Lze zajišťovacím převodem práva zajistit také budoucí dluh?

Patrně ano, ale na definitivní odpověď si musíme ještě počkat. Nejvyšší soud nevyužil příležitost zaujmout stanovisko k této otázce, předmětné výroky soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil k opětovnému posouzení soudu prvního stupně. Zrušovací rozsudek Nejvyššího soudu[i], resp. obiter dictum tohoto rozhodnutí dává nicméně tušit, že odpověď na otázku obsaženou v názvu tohoto příspěvku bude zřejmě kladná. Obecně …

Číst více
17. 04. 2019

Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu přináší zásadní novinky v oblasti korporátní práva

V nedávné době vydal Nejvyšší soud přelomové rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019[1], ve kterém přináší právní rozbor zásadních a často diskutovaných témat v rámci korporátního práva. V rámci tohoto rozhodnutí se Nejvyšší soud především zabýval: rozhodováním valné hromady o rozdělení zisku a vztahu k použitelnosti účetní závěrky; výkladem náležitostí pozvánky na valnou …

Číst více
15. 04. 2019

Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo Vládě ČR návrh zákona, kterým se po vzoru některých zahraničních úprav a pod vlivem teprve připravované legislativy EU má do českého právního řádu zavést institut tzv. hromadných žalob určených ke kolektivnímu uplatňování individuálních práv[1]. Předkladatel návrhu zákona má ambice nejen komplexně upravit procesní postup v tzv. hromadném řízení, nýbrž také vyřešit otázku …

Číst více
Zpět na články