Komplexní právní servis ve všech otázkách správy obchodních korporací (corporate housekeeping) a transakční právní poradenství jsou naší doménou.

Naším cílem je být klientům nablízku a stát se jejich partnery, na které je možné se vždy spolehnout.
Kontakt

Jsme členem

logo-peyton

Novinky

28. 11. 2022

Litteringové náklady a nový způsob evidence jednorázových plastových obalů

V rámci snahy postupně zamezovat nadužívání plastových obalů a snižovat jejich nepříznivé dopady na životní prostředí, především v rámci společné politiky Evropské unie, se mimo jiné postupně zavádějí nová pravidla a mantinely pro užívání některých jednorázových plastových obalů a obalových prostředků. Novelizace právních předpisů Na začátku října nabyla účinnosti novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve …

Číst více
21. 11. 2022

Připravovaná směrnice o kybernetické bezpečnosti a nejvýznamnější změny v právní úpravě

Na úrovni Evropské unie je nyní připravován návrh nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (dále jen „Směrnice NIS2“). Momentálně probíhá finalizace textu návrhu Směrnice NIS2, jehož předpokládaná publikace v Úředním věstníku Evropské unie je stanovena na konec roku 2022. Transpoziční lhůta je pro členské státy stanovena na …

Číst více
16. 11. 2022

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen – aktualizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 19. října 2022 aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu (dále jen „Program“), jejímž právním podkladem je Dočasný krizový rámec, který byl schválen Evropskou komisí 28. října 2022. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vyhlašuje Výzvu č. 1 z Programu (dále jen „Výzva“) pro období 1. února do …

Číst více
09. 11. 2022

💜 Giving Tuesday 💜 – Sbírka pro Azylový dům sv. Terezie v Karlíně

Letos opět pořádáme při příležitosti Giving Tuesday a v rámci naší spolupráce s Asociace společenské odpovědnosti sbírku oděvů a jiných zimních doplňků pro Azylový dům sv. Terezie v Karlíně. Jedná se zejména o zimní boty, kalhoty, svetry, šály, rukavice, ale také deky nebo třeba stany. Do sbírky se může zapojit kdokoli z řad nájemců Futurama Business Park, našich klientů, ale …

Číst více
31. 10. 2022

Nepřípustnost zápisu poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání do katastru nemovitostí před podáním odpůrčí žaloby

Zaznamenali jsme v relativně nedávné době v odborných kruzích zajímavou diskusi o rozsahu, časovém zasazení a podmínkách ochrany věřitelů před práváními jednáními dlužníků, kterými je zmenšován (typicky převáděn na třetí osoby) jejich pro účely budoucího nuceného uspokojení pohledávek potenciálně dobře postižitelný nemovitý majetek. Jednalo se o diskusi mj. konkrétně o možnostech širšího využití zápisu poznámky do katastru …

Číst více
26. 10. 2022

Zastropování cen energií

Úvod Vláda dne 5. 10. 2022 schválila nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, k čemuž byla zmocněna novelou energetického zákona[1]. Návrh nařízení byl předložen ministerstvem průmyslu a obchodu, a to v reakci na nastalou mimořádnou situaci na trhu s elektřinou a plynem a souvisejícím zvyšováním cen. V souvislosti s přijetím zastropování cen energií vláda zároveň zrušila tzv. úsporný tarif, …

Číst více
28. 11. 2022

Litteringové náklady a nový způsob evidence jednorázových plastových obalů

V rámci snahy postupně zamezovat nadužívání plastových obalů a snižovat jejich nepříznivé dopady na životní prostředí, především v rámci společné politiky Evropské unie, se mimo jiné postupně zavádějí nová pravidla a mantinely pro užívání některých jednorázových plastových obalů a obalových prostředků. Novelizace právních předpisů Na začátku října nabyla účinnosti novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve …

Číst více
21. 11. 2022

Připravovaná směrnice o kybernetické bezpečnosti a nejvýznamnější změny v právní úpravě

Na úrovni Evropské unie je nyní připravován návrh nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (dále jen „Směrnice NIS2“). Momentálně probíhá finalizace textu návrhu Směrnice NIS2, jehož předpokládaná publikace v Úředním věstníku Evropské unie je stanovena na konec roku 2022. Transpoziční lhůta je pro členské státy stanovena na …

Číst více
16. 11. 2022

Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen – aktualizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 19. října 2022 aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu (dále jen „Program“), jejímž právním podkladem je Dočasný krizový rámec, který byl schválen Evropskou komisí 28. října 2022. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vyhlašuje Výzvu č. 1 z Programu (dále jen „Výzva“) pro období 1. února do …

Číst více
09. 11. 2022

💜 Giving Tuesday 💜 – Sbírka pro Azylový dům sv. Terezie v Karlíně

Letos opět pořádáme při příležitosti Giving Tuesday a v rámci naší spolupráce s Asociace společenské odpovědnosti sbírku oděvů a jiných zimních doplňků pro Azylový dům sv. Terezie v Karlíně. Jedná se zejména o zimní boty, kalhoty, svetry, šály, rukavice, ale také deky nebo třeba stany. Do sbírky se může zapojit kdokoli z řad nájemců Futurama Business Park, našich klientů, ale …

Číst více
31. 10. 2022

Nepřípustnost zápisu poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání do katastru nemovitostí před podáním odpůrčí žaloby

Zaznamenali jsme v relativně nedávné době v odborných kruzích zajímavou diskusi o rozsahu, časovém zasazení a podmínkách ochrany věřitelů před práváními jednáními dlužníků, kterými je zmenšován (typicky převáděn na třetí osoby) jejich pro účely budoucího nuceného uspokojení pohledávek potenciálně dobře postižitelný nemovitý majetek. Jednalo se o diskusi mj. konkrétně o možnostech širšího využití zápisu poznámky do katastru …

Číst více
26. 10. 2022

Zastropování cen energií

Úvod Vláda dne 5. 10. 2022 schválila nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, k čemuž byla zmocněna novelou energetického zákona[1]. Návrh nařízení byl předložen ministerstvem průmyslu a obchodu, a to v reakci na nastalou mimořádnou situaci na trhu s elektřinou a plynem a souvisejícím zvyšováním cen. V souvislosti s přijetím zastropování cen energií vláda zároveň zrušila tzv. úsporný tarif, …

Číst více