Komplexní právní servis ve všech otázkách správy obchodních korporací (corporate housekeeping) a transakční právní poradenství jsou naší doménou.

Naším cílem je být klientům nablízku a stát se jejich partnery, na které je možné se vždy spolehnout.
Kontakt

Jsme členem

logo-peyton

Novinky

05. 10. 2022

Výhrada vlastnického práva v insolvenci a souběžná přihláška pohledávky prodávajícího

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí[1] znovu zabýval výhradou vlastnického práva v insolvenčních poměrech. Posuzoval konkrétně možnost prodávajícího (oprávněného z výhrady vlastnického práva) přihlásit svou pohledávku na zaplacení kupní ceny do insolvenčního řízení ohledně dlužníka – kupujícího a tuto vázat na odkládací podmínku nezaplacení kupní ceny, popř. nevrácení dosud nezaplaceného předmětu koupě. V rámci posuzované otázky se …

Číst více
30. 09. 2022

Influencer marketing a jeho právní mantinely

Společně se stále rostoucím vlivem sociálních médií, které již nejsou pouze komunikačním prostředkem, ale i nástrojem pro inzerci a reklamu produktů a služeb, jde ruku v ruce četnost využívání influencer marketingu jako zcela běžné formy šíření obchodních sdělení. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že je činnost influencerů mimo dosah právní regulace, v praxi je na …

Číst více
27. 09. 2022

Práce přesčas a možnost odložení splatnosti dosažené mzdy za práci přesčas

Práce přesčas je jedním z institutů pracovního práva, jehož výkon připouští zákoník práce pouze ve výjimečných případech, přičemž je s ním tak spojena i řada právních konsekvencí, které mohou při nesprávném způsobu dodržování zákonných pravidel nastat. Mezi taková pravidla se řadí zejména stanovení rozsahu práce přesčas, způsob její evidence či způsob odměňování, kdy při jejichž nedodržení se zaměstnavatel …

Číst více
23. 09. 2022

POZVÁNKA: Pracovní snídaně – Pracovněprávní aktuality a budoucí novelizace zákoníku práce

Dovolujeme si Vás poznat na naši další pracovní snídani s výkladem na téma – Pracovněprávní aktuality a budoucí novelizace zákoníku práce. Akce se koná ve středu 20. 10. 2022 od 9:00 hodin v prostorách PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. – Futurama Business Park, budova D, 3. patro. Snídaňové menu a další občerstvení pro Vás bude připraveno po celou …

Číst více
12. 09. 2022

Evidence skutečných majitelů nově: redefinice pojmu skutečný majitel a další změny

Dne 1. 10. 2022 vstoupí v účinnost zákon č. 245/2022 Sb.[1] (dále jen „Novela“), který je podstatnou novelou zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoESM“). Obecně Novela výrazným způsobem mění stávající pravidla evidování skutečného majitele právnických osob a je přijímána v reakci na kritiku ze strany Evropské komise, která …

Číst více
30. 08. 2022

Aktuální návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Již delší dobu rezonuje českou společností a odbornou veřejností intenzivně diskutované téma ochrany oznamovatelů – whistleblowerů a také nyní projednávaný nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, kterým měla Česká republika implementovat nejpozději do 17. 12. 2021 směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). V tomto …

Číst více
05. 10. 2022

Výhrada vlastnického práva v insolvenci a souběžná přihláška pohledávky prodávajícího

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí[1] znovu zabýval výhradou vlastnického práva v insolvenčních poměrech. Posuzoval konkrétně možnost prodávajícího (oprávněného z výhrady vlastnického práva) přihlásit svou pohledávku na zaplacení kupní ceny do insolvenčního řízení ohledně dlužníka – kupujícího a tuto vázat na odkládací podmínku nezaplacení kupní ceny, popř. nevrácení dosud nezaplaceného předmětu koupě. V rámci posuzované otázky se …

Číst více
30. 09. 2022

Influencer marketing a jeho právní mantinely

Společně se stále rostoucím vlivem sociálních médií, které již nejsou pouze komunikačním prostředkem, ale i nástrojem pro inzerci a reklamu produktů a služeb, jde ruku v ruce četnost využívání influencer marketingu jako zcela běžné formy šíření obchodních sdělení. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že je činnost influencerů mimo dosah právní regulace, v praxi je na …

Číst více
27. 09. 2022

Práce přesčas a možnost odložení splatnosti dosažené mzdy za práci přesčas

Práce přesčas je jedním z institutů pracovního práva, jehož výkon připouští zákoník práce pouze ve výjimečných případech, přičemž je s ním tak spojena i řada právních konsekvencí, které mohou při nesprávném způsobu dodržování zákonných pravidel nastat. Mezi taková pravidla se řadí zejména stanovení rozsahu práce přesčas, způsob její evidence či způsob odměňování, kdy při jejichž nedodržení se zaměstnavatel …

Číst více
23. 09. 2022

POZVÁNKA: Pracovní snídaně – Pracovněprávní aktuality a budoucí novelizace zákoníku práce

Dovolujeme si Vás poznat na naši další pracovní snídani s výkladem na téma – Pracovněprávní aktuality a budoucí novelizace zákoníku práce. Akce se koná ve středu 20. 10. 2022 od 9:00 hodin v prostorách PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. – Futurama Business Park, budova D, 3. patro. Snídaňové menu a další občerstvení pro Vás bude připraveno po celou …

Číst více
12. 09. 2022

Evidence skutečných majitelů nově: redefinice pojmu skutečný majitel a další změny

Dne 1. 10. 2022 vstoupí v účinnost zákon č. 245/2022 Sb.[1] (dále jen „Novela“), který je podstatnou novelou zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoESM“). Obecně Novela výrazným způsobem mění stávající pravidla evidování skutečného majitele právnických osob a je přijímána v reakci na kritiku ze strany Evropské komise, která …

Číst více
30. 08. 2022

Aktuální návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Již delší dobu rezonuje českou společností a odbornou veřejností intenzivně diskutované téma ochrany oznamovatelů – whistleblowerů a také nyní projednávaný nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, kterým měla Česká republika implementovat nejpozději do 17. 12. 2021 směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). V tomto …

Číst více