#

PEYTON legal je česká advokátní kancelář. Zkušený tým našich advokátů poskytuje komplexní právní služby, především v oblasti obchodního a závazkového práva pro české i zahraniční klienty. Všichni advokáti PEYTON legal mají v rámci svých specializací dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb, jak dokazují naše rozsáhlé reference a jak se můžete sami přesvědčit.

Novinky
18. 03. 2019

Náhrada nemajetkové újmy a náhrada za usmrcení osob blízkých

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018, zabýval zejména otázkou náhrady nemajetkové újmy (ve smyslu náhrady za usmrcení osob blízkých), a to včetně vymezení zásadních okolností, ke kterým je v rámci vyčíslení konkrétní náhrady nutno přihlížet. Ačkoliv bylo dovolání žalobců v předmětné věci zamítnuto, neboť …

Číst více
06. 03. 2019

Oprávněné odmítnutí zaměstnance nastoupit na pracovní cestu a náhrada mzdy

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1561/2018 zabýval níže specifikovanými otázkami z oblasti pracovního práva, které nebyly dosud v rozhodovací praxi dovolacího soudu řešeny, ve vztahu k vysílání zaměstnance na pracovní cestu v zahraničí, a to konkrétně v kamionové dopravě. Řešené otázky Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí posuzoval otázky, …

Číst více
01. 03. 2019

Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v České republice?

Ministerstvo spravedlnosti předložilo 18. 2. 2019 vládě k projednání návrh zákona o ochraně oznamovatelů[i]. Tématem oznamování protiprávních jednání, o kterých se oznamovatelé dozví v souvislosti se svým zaměstnáním (známé také pod anglickým pojmem „whistleblowing“), se zákonodárce zabýval opakovaně. Žádná komplexní úprava, která by toto téma řešila a která by podpořila oznamovatele a poskytla jim náležitou ochranu, …

Číst více