Komplexní právní servis ve všech otázkách správy obchodních korporací (corporate housekeeping) a transakční právní poradenství jsou naší doménou.

Naším cílem je být klientům nablízku a stát se jejich partnery, na které je možné se vždy spolehnout.
Kontakt

Jsme členem

logo-peyton

Novinky

14. 01. 2021

Nový program podpory podnikatelů – COVID – Gastro

Situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 se s příchodem nové roku nezlepšila. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo nový program COVID – Gastro kompenzující vybrané podnikatele, kteří byli povinni na základě platných opatření Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví svoje provozovny uzavřít či jinak omezit své podnikání. Obecně Nový program COVID – Gastro připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu byl …

Číst více
29. 12. 2020

Nová pravidla pro rozdělení a výplatu podílu na zisku obchodních korporací

Jedním se základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na jejím zisku. K tomu, aby mohlo být toto právo realizováno, musí dojít ke splnění několika nutných podmínek, tj. zejména přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a přijetí rozhodnutí statutárního orgánu o jeho výplatě, samozřejmě vedle samotné realizace zisku. Nový zákon č. 33/2020 …

Číst více
22. 12. 2020

Sdílené pracovní místo z pohledu zaměstnavatele

V letošním roce byl přijat zákon č. 285/2020 Sb., který zejména novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“). Účinnost zákona z části nastala již 30. 7. 2020, některé instituty budou však účinné až od 1. 1. 2020, kdy jedním z nich je i sdílené pracovní místo. Sdílené pracovní místo je jednou z forem flexibilního zaměstnávání a v českém právním řádu je novinkou. Základní …

Číst více
18. 12. 2020

PF 2021

Turbulentní rok 2020 se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci a před námi jsou vánoční svátky. Za celou naši kancelář Vám chceme popřát jejich klidné prožití, ve zdraví a, pokud možno, s Vašimi blízkými. Do Nového roku Vám přejeme, ať se společné přání nás všech za lepší rok 2021 vyplní.   www.peytonlegal.cz   18. 12. 2020 …

Číst více
11. 12. 2020

Podmíněná účinnost smlouvy o výkonu funkce a další změny po novele zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší advokátní kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. V následujícím článku bychom Vám rádi představili změny, které výše referovaná novela …

Číst více
30. 11. 2020

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. Současná právní úprava problematiky zvýšení základního kapitálu u akciových společností by se …

Číst více
14. 01. 2021

Nový program podpory podnikatelů – COVID – Gastro

Situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 se s příchodem nové roku nezlepšila. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo nový program COVID – Gastro kompenzující vybrané podnikatele, kteří byli povinni na základě platných opatření Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví svoje provozovny uzavřít či jinak omezit své podnikání. Obecně Nový program COVID – Gastro připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu byl …

Číst více
29. 12. 2020

Nová pravidla pro rozdělení a výplatu podílu na zisku obchodních korporací

Jedním se základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na jejím zisku. K tomu, aby mohlo být toto právo realizováno, musí dojít ke splnění několika nutných podmínek, tj. zejména přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a přijetí rozhodnutí statutárního orgánu o jeho výplatě, samozřejmě vedle samotné realizace zisku. Nový zákon č. 33/2020 …

Číst více
22. 12. 2020

Sdílené pracovní místo z pohledu zaměstnavatele

V letošním roce byl přijat zákon č. 285/2020 Sb., který zejména novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“). Účinnost zákona z části nastala již 30. 7. 2020, některé instituty budou však účinné až od 1. 1. 2020, kdy jedním z nich je i sdílené pracovní místo. Sdílené pracovní místo je jednou z forem flexibilního zaměstnávání a v českém právním řádu je novinkou. Základní …

Číst více
18. 12. 2020

PF 2021

Turbulentní rok 2020 se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci a před námi jsou vánoční svátky. Za celou naši kancelář Vám chceme popřát jejich klidné prožití, ve zdraví a, pokud možno, s Vašimi blízkými. Do Nového roku Vám přejeme, ať se společné přání nás všech za lepší rok 2021 vyplní.   www.peytonlegal.cz   18. 12. 2020 …

Číst více
11. 12. 2020

Podmíněná účinnost smlouvy o výkonu funkce a další změny po novele zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší advokátní kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. V následujícím článku bychom Vám rádi představili změny, které výše referovaná novela …

Číst více
30. 11. 2020

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), jejíž převážná část nabude účinnosti dne 1. 1. 2021. Současná právní úprava problematiky zvýšení základního kapitálu u akciových společností by se …

Číst více