Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

06. 04. 2020

Moratorium na nájmy či jen zákaz výpovědi z nájmu bytů a nebytových prostor sloužících k podnikání? (COVID-19)

Vláda ČR dne 2. 4. 2020 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a dále návrh …

Číst více
02. 04. 2020

Náhrada škody pro členy Českomoravského svazu minipivovarů

Naše advokátní kancelář bude spolupracovat s Českomoravským svazem minipivovarů (ČMSMP) ve věci poskytování právních služeb jeho členům při uplatňování nároků na náhradu škody způsobené přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19).

Číst více
01. 04. 2020

Program Antivirus – stát pomůže zaměstnavatelům se mzdami (COVID-19)

Vláda ČR schválila dne 31. března 2020 úvodní podmínky programu Antivirus kompenzujícího náhrady mezd zaměstnanců zaměstnavatelům dotčeným dopady či opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19). Ačkoliv bylo přijetí opatření logické a pro ochranu zdraví občanů nutné, mělo do budoucna rovněž negativní dopad na zaměstnavatele, neboť tato opatření jsou nyní častou příčinou vzniku tzv. překážek …

Číst více
Odebírejte naše publikace