Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

27. 04. 2020

Zákaz výpovědi z nájmu bytů a nebytových prostor sloužících k podnikání byl v pozměněné podobě schválen Parlamentem ČR

V článku ze dne 6. 4. 2020 jsme informovali o dvojici vládních návrhů zákonů obsahujících určitá opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor k bydlení a podnikání. Jelikož oba návrhy zákonů již prošly kompletním legislativním procesem a při projednávání v Parlamentu ČR prošly určitými důležitými změnami, přicházíme s aktualizací našeho článku, ve které provedené změny v návrzích …

Číst více
24. 04. 2020

Co přináší zákon Lex Covid (justice)?

Epidemie onemocnění COVID-19 vedla v České republice k přijetí celé řady krizových opatření, která měla z pochopitelných důvodů i nepřímé dopady na konkrétní sféry každodenního života. Na dopady do oblasti soudních, správních, trestních a jiných řízení, exekucí, insolvencí a fungování právnických osob bylo zareagováno zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 …

Číst více
09. 04. 2020

Insolvenční řízení v antivirové roušce – německá cesta z insolvenční spirály

V Parlamentu ČR se aktuálně projednává návrh zákona na zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti justice (tzv. „lex COVID“).[i] Jedním z hlavních témat krizové úpravy je oblast insolvenčního práva, v rámci kterého má dojít k dočasnému pozastavení podávání věřitelských insolvenčních návrhů, dočasné suspendaci povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh a zavedení institutu mimořádného moratoria. Jelikož s rozšířením nákazy bojuje v současné době většina …

Číst více
Odebírejte naše publikace