Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

01. 03. 2019

Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v České republice?

Ministerstvo spravedlnosti předložilo 18. 2. 2019 vládě k projednání návrh zákona o ochraně oznamovatelů[i]. Tématem oznamování protiprávních jednání, o kterých se oznamovatelé dozví v souvislosti se svým zaměstnáním (známé také pod anglickým pojmem „whistleblowing“), se zákonodárce zabýval opakovaně. Žádná komplexní úprava, která by toto téma řešila a která by podpořila oznamovatele a poskytla jim náležitou ochranu, …

Číst více
25. 02. 2019

Přípustnost odvolání osob, které plnily za dlužníka podle § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, proti rozhodnutí o vstupu do insolvenčního řízení

Nejvyšší soud České republiky vyloučil možnost osob, které plnily věřiteli za dlužníka podle § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, bránit se proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí jejich návrhu na vstup do insolvenčního řízení. Ručitel, solidární spoludlužník dlužníka nebo osoba, která svým majetkem zajišťuje věřitelovu pohledávku za dlužníkem, tak nemůže nechat přezkoumat v odvolacím řízení rozhodnutí, kterým insolvenční …

Číst více
22. 02. 2019

Advokát Martin Heinzel se stal novým členem týmu PEYTON legal

Naší novou posilou se stal advokát Martin Heinzel. Martin má značné zkušenosti z mezinárodní advokátní kanceláře. Martin se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, práva závazkových vztahů mezi podnikateli, právní due diligence, přeměny a akvizice a insolvenční právo. Přejeme Martinovi, aby se mu u nás líbilo.

Číst více
Odebírejte naše publikace