Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

19. 12. 2018

Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností je zpět

Na základě novely č. 458/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („zákon o obchodních korporacích“), jež vstoupila v účinnost dne 14. 1. 2017, došlo k opětovnému zavedení povinné participace zaměstnanců v dozorčí radách akciových společností s více než 500 zaměstnanci v trvalém pracovním poměru tzv. kodeterminace. Nově platí, že má-li …

Číst více
17. 12. 2018

Co přináší velká novela zákona o ochranných známkách

Dlouho očekávaná souhrnná novela zákona ochranných známkách 〈1〉, která do českého právního řádu implementuje příslušnou evropskou legislativu 〈2〉, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 286/2018 Sb. („Novela“). Novela bude účinná od 1. ledna 2019. Jaké zásadní změny přinese? Především dojde k podstatnému zjednodušení procesu zápisu ochranných známek, kdy Úřad průmyslového vlastnictví („Úřad“) již nebude v …

Číst více
14. 12. 2018

Lhůta pro zápis do evidence skutečných majitelů se blíží

Již za necelý měsíc uplyne lhůta, ve které mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat své skutečného majitele do tzv. evidence skutečných majitelů. Je Vaše společnost na splnění této povinnosti připravena? Novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) a zákona o veřejných rejstřících …

Číst více
Odebírejte naše publikace