Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

28. 03. 2019

Adaptační zákon k GDPR byl konečně přijat

Poslanecká sněmovna dne 12. 3. 2019 schválila zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „Adaptační zákon“) ve znění, v jakém jí byl vrácen Senátem[1], který je tzv. adaptačním zákonem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném …

Číst více
18. 03. 2019

Náhrada nemajetkové újmy a náhrada za usmrcení osob blízkých

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018, zabýval zejména otázkou náhrady nemajetkové újmy (ve smyslu náhrady za usmrcení osob blízkých), a to včetně vymezení zásadních okolností, ke kterým je v rámci vyčíslení konkrétní náhrady nutno přihlížet. Ačkoliv bylo dovolání žalobců v předmětné věci zamítnuto, neboť …

Číst více
06. 03. 2019

Oprávněné odmítnutí zaměstnance nastoupit na pracovní cestu a náhrada mzdy

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1561/2018 zabýval níže specifikovanými otázkami z oblasti pracovního práva, které nebyly dosud v rozhodovací praxi dovolacího soudu řešeny, ve vztahu k vysílání zaměstnance na pracovní cestu v zahraničí, a to konkrétně v kamionové dopravě. Řešené otázky Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí posuzoval otázky, …

Číst více
Odebírejte naše publikace