Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

21. 02. 2019

Náš tým rozšířila Barbora Cetkovská

Tým PEYTON legal rozšířila nová kolegyně Bára Cetkovská. Bára bude v naší kanceláři působit jako advokátní koncipientka. Nastoupila k nám jak se zkušenostmi z advokátních kanceláří, tak i ze zkušenostmi z pozice firemního právníka ve společnosti zaměřené na inovace mobilitních služeb, jež je součástí mezinárodního automobilového koncernu. Bára vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, specializuje se především na ochranu …

Číst více
14. 02. 2019

Protipadělková regulace léčiv aneb co přináší za změny

Velký zlom v souvislosti s nově zavedenou protipadělkovou regulací v oblasti léčivých přípravků již nastal. Dne 9. 2. 2019 vstoupilo v účinnost Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. 10. 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obolu humánních léčivých přípravků (dále jen „Nařízení“). Nařízení je právním …

Číst více
24. 01. 2019

Novela zákona o obchodních korporacích

V souvislosti s plánovanou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), která byla předložena Ministerstvem spravedlnosti a momentálně je v projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na její 26. schůzi, bychom Vás rádi informovali o stěžejních změnách, jež tato novela přinese. Rozsáhlá novela navazuje …

Číst více
Odebírejte naše publikace