Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

25. 02. 2019

Přípustnost odvolání osob, které plnily za dlužníka podle § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, proti rozhodnutí o vstupu do insolvenčního řízení

Nejvyšší soud České republiky vyloučil možnost osob, které plnily věřiteli za dlužníka podle § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, bránit se proti rozhodnutí insolvenčního soudu o zamítnutí jejich návrhu na vstup do insolvenčního řízení. Ručitel, solidární spoludlužník dlužníka nebo osoba, která svým majetkem zajišťuje věřitelovu pohledávku za dlužníkem, tak nemůže nechat přezkoumat v odvolacím řízení rozhodnutí, kterým insolvenční …

Číst více
22. 02. 2019

Advokát Martin Heinzel se stal novým členem týmu PEYTON legal

Naší novou posilou se stal advokát Martin Heinzel. Martin má značné zkušenosti z mezinárodní advokátní kanceláře. Martin se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, práva závazkových vztahů mezi podnikateli, právní due diligence, přeměny a akvizice a insolvenční právo. Přejeme Martinovi, aby se mu u nás líbilo.

Číst více
21. 02. 2019

Obtížná prokazatelnost protipohledávky nemusí vždy znamenat nezpůsobilost k jejímu započtení v rámci procesní obrany žalovaného

Především ve snaze posílit práva věřitelů a urychlit soudní řízení byla do českého právního řádu při příležitosti rekodifikace občanského práva hmotného zakomponována obecná nezpůsobilost pohledávky k započtení v případě, že je neurčitá nebo nejistá (viz ustanovení § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), jelikož právě účelovými kompenzačními námitkami je často cíleně zdržován proces soudního …

Číst více
Odebírejte naše publikace