Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

10. 05. 2019

Součástí našeho týmu se stala Tereza Zoubková

V našem týmu jsme přivítali novou kolegyni Terezu Zoubkovou. Terka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, hovoří anglicky a německy a u nás působí na pozici advokátní koncipientky. Terka se specializuje především na korporátní, občanské a pracovní právo. Doufáme, že se Terce bude u nás líbit.

Číst více
17. 04. 2019

Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu přináší zásadní novinky v oblasti korporátní práva

V nedávné době vydal Nejvyšší soud přelomové rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019[1], ve kterém přináší právní rozbor zásadních a často diskutovaných témat v rámci korporátního práva. V rámci tohoto rozhodnutí se Nejvyšší soud především zabýval: rozhodováním valné hromady o rozdělení zisku a vztahu k použitelnosti účetní závěrky; výkladem náležitostí pozvánky na valnou …

Číst více
15. 04. 2019

Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo Vládě ČR návrh zákona, kterým se po vzoru některých zahraničních úprav a pod vlivem teprve připravované legislativy EU má do českého právního řádu zavést institut tzv. hromadných žalob určených ke kolektivnímu uplatňování individuálních práv[1]. Předkladatel návrhu zákona má ambice nejen komplexně upravit procesní postup v tzv. hromadném řízení, nýbrž také vyřešit otázku …

Číst více
Odebírejte naše publikace