Aktuální
informace
z práva i naší
kanceláře.

Novinky

17. 04. 2019

Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu přináší zásadní novinky v oblasti korporátní práva

V nedávné době vydal Nejvyšší soud přelomové rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019[1], ve kterém přináší právní rozbor zásadních a často diskutovaných témat v rámci korporátního práva. V rámci tohoto rozhodnutí se Nejvyšší soud především zabýval: rozhodováním valné hromady o rozdělení zisku a vztahu k použitelnosti účetní závěrky; výkladem náležitostí pozvánky na valnou …

Číst více
15. 04. 2019

Návrh zákona o hromadných žalobách: přehled a kritická analýza

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo Vládě ČR návrh zákona, kterým se po vzoru některých zahraničních úprav a pod vlivem teprve připravované legislativy EU má do českého právního řádu zavést institut tzv. hromadných žalob určených ke kolektivnímu uplatňování individuálních práv[1]. Předkladatel návrhu zákona má ambice nejen komplexně upravit procesní postup v tzv. hromadném řízení, nýbrž také vyřešit otázku …

Číst více
05. 04. 2019

Směrnice o jednorázových plastech – nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu

Evropský parlament 27. března 2019 přijal nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu, když schválil návrh směrnice o omezení vlivu některých plastových výrobků na životní prostředí (Směrnice o jednorázových plastech nebo-li Single-Use Plastics Directive). Po tomto schválení Evropským parlamentem Rada ministrů dokončí formální přijetí a bude následovat zveřejnění textu …

Číst více
Odebírejte naše publikace